Часопис Методички видици посвећен је области методике наставе филолошких и друштвених предмета и излази једном годишње од 2010. године, а у електронском облику од 2012. године (од броја 3). Покренут је на Филозофском факултету у Новом Саду у циљу научне афирмације Методике наставе, која је предмет на скоро свим одсецима ове високошколске установе будући да имају педагошко усмерење. Овакав профил часописа не постоји у земљи, а неопходан је због осавремењавања, усавршавања наставе и размене искустава методичара са европских и светских универзитета.

Часопис Методички видици је доступан у режиму отвореног приступа и излази једном годишње. 
У часопису Методички видици објављују се радови из следећих области: методике наставе језика, књижевности и хуманистичких и друштвених наука.

Poziv za predaju radova

2023-05-08

Obaveštavamo vas da je rok za prijem radova za ovogodišnju svesku časopisa Metodički vidici produžen do 30. juna 2023. Pozivamo sve zainteresovane da pošalju svoje priloge za novi broj našeg časopisa.

Metodički vidici, časopis Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, posvećeni su oblasti metodike nastave jezika, književnosti i humanističkih i društvenih predmeta, u cilju naučne afirmacije Metodike nastave, njenom osavremenjavanju i usavršavanju i razmeni isustava metodičara iz zemlje i okruženja. Kategorizovan je kao časopis nacionalnog značaja – M51, indeksiran je u MLA direktorijumu časopisa, nalazi se na listama ERIH PLUS i DOAJ, kao i u bazi EBSCO, te je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Izlazi jednom godišnje.

Smernice za autore možete naći na internet stranici https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/about/submissions, a detaljno uputstvo za pripremu radova na linku https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/dodatno/Stylesheet-2024.doc. (Propozicije za pripremu radova, informacije o sadržaju dosadašnjih brojeva i ostali podaci o časopisu dostupni su i iz menija.)"

Radove možete slati na adresu metodicki.vidici@ff.uns.ac.rs. Radovi mogu biti pisani na svim jezicima koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Unapred se radujemo saradnji,

Urednica časopisa Metodički vidici,
prof. dr Biljana Radić- Bojanić

Год. 14 Бр. 14-2 (2023)

Објављено: 20. 11. 2023.

DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.15-36
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.37-56
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.57-74
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.75-94
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.95-118
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.121-142
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.143-160
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.161-181

ИЗАЗОВИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД-19

Ивана Ј. Вранић Петковић, Драгица Д. Мирковић, Ана Б. Мандић Ивковић

183-203

DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.183-203
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.205-228
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.229-243
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.245-260
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.261-274
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.275-288
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.289-311
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.313-341
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.345-362

KARAKTERISTIKE AKADEMSKIH STUDIJA KAO MOTIV EMIGRACIJE STUDENATA – PRIMER STUDENATA U BEČU

Snežana S. Stojšin, Marica N. Šljukić, Vladan D. Vidicki, Sara R. Mejdžor

363-381

DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.363-381
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.385-387
Погледај све бројеве

Међународни часопис Методички видици излази од 2010. године једном годишње, а од 2012. године (од броја 3) у електронском облику. Покренут је на Филозофском факултету у Новом Саду у циљу научне афирмације Методике наставе, која је предмет на свим одсецима ове високошколске установе будући да имају педагошко усмерење. Овакав профил часописа не постоји у земљи, а неопходан је због осавремењавања, усавршавања наставе и размене искустава методичара са европских универзитета. Најеминентнији научници и стручњаци ушли су у међународну редакцију часописа Методичких видика, који из дана у дан шири круг својих међународних сарадника и буди интересовање научних радника.

Један од значајних циљева покретања и објављивања овог часописа јесте стварање академског простора за младе докторанде из области методике наставе језика и књижевности, где могу да објављују своје радове, што је неопходан услов, не само образовања и научног усавршавања већ и напредовања током студија. Сем тога, часопис је попунио научну и стручну празнину у области методике наставе језика и књижевности и тиме дао прилику свима који се баве овом облашћу да публикују своје научне и стручне радове.