Часопис Методички видици посвећен је области методике наставе филолошких и друштвених предмета и излази једном годишње од 2010. године, а у електронском облику од 2012. године (од броја 3). Покренут је на Филозофском факултету у Новом Саду у циљу научне афирмације Методике наставе, која је предмет на скоро свим одсецима ове високошколске установе будући да имају педагошко усмерење. Овакав профил часописа не постоји у земљи, а неопходан је због осавремењавања, усавршавања наставе и размене искустава методичара са европских и светских универзитета.

Часопис Методички видици је доступан у режиму отвореног приступа и излази једном годишње. 
У часопису Методички видици објављују се радови из следећих области: методике наставе језика, књижевности и хуманистичких и друштвених наука.

Продужен рок за пријем радова

2024-05-29

Поштоване колегинице и колеге, сарадници часописа Методички видици,

Обавештавамо вас да је рок за пријем радова за овогодишњу свеску часописа Методички видици продужен до 15. јула 2024. године. Позивамо све заинтересоване да пошаљу своје прилоге за нови број нашег часописа.

 

Ажуриране смернице за ауторе радова у часопису Методички видици можете наћи на интернет страници https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/about/submissions.

 

Као и до сада, радови могу бити писани на свим језицима који се изучавају на Филозофском факултету у Новом Саду, али важна новина је да радови који се баве страним језицима и књижевностима треба да буду написани на енглеском језику или на језику о којем је реч.

 

Радове можете слати на адресу  metodicki.vidici@ff.uns.ac.rs.

 

Осим пропозиција, на интернет страници: http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV можете наћи и садржај досадашњих бројева и остале податке о часопису.

 

Унапред се радујемо сарадњи,

Уредница часописа Методички видици

проф. др Биљана Радић-Бојанић

Год. 14 Бр. 14-2 (2023)

Објављено: 20. 11. 2023.

DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.15-36
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.37-56
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.57-74
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.75-94
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.95-118
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.121-142
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.143-160
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.161-181

ИЗАЗОВИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД-19

Ивана Ј. Вранић Петковић, Драгица Д. Мирковић, Ана Б. Мандић Ивковић

183-203

DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.183-203
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.205-228
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.229-243
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.245-260
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.261-274
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.275-288
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.289-311
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.313-341
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.345-362

KARAKTERISTIKE AKADEMSKIH STUDIJA KAO MOTIV EMIGRACIJE STUDENATA – PRIMER STUDENATA U BEČU

Snežana S. Stojšin, Marica N. Šljukić, Vladan D. Vidicki, Sara R. Mejdžor

363-381

DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.363-381
DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.385-387
Погледај све бројеве

Међународни часопис Методички видици излази од 2010. године једном годишње, а од 2012. године (од броја 3) у електронском облику. Покренут је на Филозофском факултету у Новом Саду у циљу научне афирмације Методике наставе, која је предмет на свим одсецима ове високошколске установе будући да имају педагошко усмерење. Овакав профил часописа не постоји у земљи, а неопходан је због осавремењавања, усавршавања наставе и размене искустава методичара са европских универзитета. Најеминентнији научници и стручњаци ушли су у међународну редакцију часописа Методичких видика, који из дана у дан шири круг својих међународних сарадника и буди интересовање научних радника.

Један од значајних циљева покретања и објављивања овог часописа јесте стварање академског простора за младе докторанде из области методике наставе језика и књижевности, где могу да објављују своје радове, што је неопходан услов, не само образовања и научног усавршавања већ и напредовања током студија. Сем тога, часопис је попунио научну и стручну празнину у области методике наставе језика и књижевности и тиме дао прилику свима који се баве овом облашћу да публикују своје научне и стручне радове.