Часопис Методички видици посвећен је области методике наставе филолошких и друштвених предмета и излази једном годишње од 2010. године, а у електронском облику од 2012. године (од броја 3). Покренут је на Филозофском факултету у Новом Саду у циљу научне афирмације Методике наставе, која је предмет на скоро свим одсецима ове високошколске установе будући да имају педагошко усмерење. Овакав профил часописа не постоји у земљи, а неопходан је због осавремењавања, усавршавања наставе и размене искустава методичара са европских и светских универзитета.

Часопис Методички видици је доступан у режиму отвореног приступа и излази једном годишње. 
У часопису Методички видици објављују се радови из следећих области: методике наставе језика, књижевности и хуманистичких и друштвених наука.