др Биљана Радић-Бојанић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду главни и одговорни уредник

Милица Брацић, секретар часописа

Домаћи уређивачки одбор

др Јасмина Дражић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
др Ана Стипанчевић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
др Драгољуб Перић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
др Наташа Ајџановић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
др Сања Маричић Месаровић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
др Ивана Иванић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
др Снежана Стојшин, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
др Биљана Лунгулов, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија

Међународни уређивачки одбор
др Емина Авдић, Универзитет Св. Кирил и Методије, Скопље, Република Северна Македонија
др Ирена Водопија-Крстановић, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска
др Никола Добрић, Универзитет Алпен-Адрија, Клагенфурт, Аустрија
др Кармен Дарабуш, Технички универзитет, Клуж-Напока, Румунија
др Сњежана Корен, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
др Марија Јуријевна Копиловскаја, Државни универзитет у Санкт Петербургу,
Руска федерација
др Предраг Мутавџић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду
др Ранка Перић Ромић,Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина