АНАЛИЗА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК НА ФИЛОЛОШКИМ И ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  • Александар М. Новаковић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Департман за србистику

Сажетак

Предмет овога рада је анализа актуелних студијских програма за изучавање српског као страног језика на државним филолошким и филозофским факултетима у Републици Србији са циљем стварања јасније слике о снагама и/или слабостима које их одликују. У раду је коришћена метода теоријске анализе са техником анализе садржаја, компаративна и дескриптивна метода, захваљујући којима смо спровели детаљна квалитативна истраживања акредитационог материјала доступног на званичним веб-сајтовима Филозофског факултета у Новом Саду, Филолошког факултета у Београду, Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу и Филозофског факултета у Нишу. Анализа постојећих студијских програма нам је показала да међу њима има сличности, али и одређених разлика које су условљене политиком сваког појединачног факултета.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Акредитациони материјал за студијски програм мастерских академских студија Српска филологија: Српски као страни језик доступан на веб-сајту Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду: http://www.ff.uns.ac.rs.

Акредитациони материјал за студијски програм мастерских академских студија Језик, књижевност и култура (модул: Српски као нематерњи и страни језик и књижевност) доступан на веб-сајту Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду: http://www.ff.uns.ac.rs.

Акредитациони материјал за студијски програм основних академских студија Језик, књижевност и култура (модул: Српски као нематерњи и страни језик и књижевност) доступан на веб-сајту Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду: http://www.ff.uns.ac.rs.

Акредитациони материјал за студијски програм Српски језик и књижевност: српски као страни језик доступан на веб-сајту Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу: https://www.kg.ac.rs.

Акредитациони материјал за студијски програм Српски као страни језик доступан на веб-сајту Филолошког факултета Универзитета у Београду: http://www.fil.bg.ac.rs.
Објављено
26. 12. 2022.
Како цитирати
НОВАКОВИЋ, Александар М.. АНАЛИЗА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК НА ФИЛОЛОШКИМ И ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Методички видици, [S.l.], v. 13, n. 13, p. 13-39, dec. 2022. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1974>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2022.13.13-39.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА