АНАЛИЗА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК НА ФИЛОЛОШКИМ И ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Главни садржај чланка

Александар М. Новаковић

Сажетак

Предмет овога рада је анализа актуелних студијских програма за изучавање српског као страног језика на државним филолошким и филозофским факултетима у Републици Србији са циљем стварања јасније слике о снагама и/или слабостима које их одликују. У раду је коришћена метода теоријске анализе са техником анализе садржаја, компаративна и дескриптивна метода, захваљујући којима смо спровели детаљна квалитативна истраживања акредитационог материјала доступног на званичним веб-сајтовима Филозофског факултета у Новом Саду, Филолошког факултета у Београду, Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу и Филозофског факултета у Нишу. Анализа постојећих студијских програма нам је показала да међу њима има сличности, али и одређених разлика које су условљене политиком сваког појединачног факултета.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Новаковић, А. М. (2022). АНАЛИЗА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК НА ФИЛОЛОШКИМ И ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Методички видици, 13(13), 13–39. https://doi.org/10.19090/mv.2022.13.13-39
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Референце

Акредитациони материјал за студијски програм мастерских академских студија Српска филологија: Српски као страни језик доступан на веб-сајту Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду: http://www.ff.uns.ac.rs.

Акредитациони материјал за студијски програм мастерских академских студија Језик, књижевност и култура (модул: Српски као нематерњи и страни језик и књижевност) доступан на веб-сајту Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду: http://www.ff.uns.ac.rs.

Акредитациони материјал за студијски програм основних академских студија Језик, књижевност и култура (модул: Српски као нематерњи и страни језик и књижевност) доступан на веб-сајту Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду: http://www.ff.uns.ac.rs.

Акредитациони материјал за студијски програм Српски језик и књижевност: српски као страни језик доступан на веб-сајту Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу: https://www.kg.ac.rs.

Акредитациони материјал за студијски програм Српски као страни језик доступан на веб-сајту Филолошког факултета Универзитета у Београду: http://www.fil.bg.ac.rs.