СТАВОВИ СТУДЕНАТА СРБИСТИКЕ ПРЕМА ПЛАТФОРМАМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (GOOGLE CLASSROOM И HANGOUTS MEET)

  • Александар М. Новаковић
  • Снежана В. Божић

Сажетак

Пандемија вируса 2019-nCОV током марта 2020. године захтевала је од наставника и сарадника на високошколским установама у Републици Србији премештање наставе из факултетских клупа у виртуелне учионице. Филозофски факултет у Нишу је, захваљујући Гугловом софтверском пакету за образовање, односно платформама за електронско учење – Google Classroom и Hangouts Meet, свој рад реорганизовао за свега један дан. У посебном положају нашле су се студије Србистике које, услед специфичне природе језичких и књижевних предмета, захтевају посебан ниво интеракције између наставника и студената. Стога је предмет овога рада испитивање ставова студената Србистике према платформама за електронско учење. Аутори су коришћењем методе теоријске анализе, технике анкетирања и специјално дизајнираног упитника показали да су студенти изузетно задовољни функционалношћу анализираних платформи, уз јасно указивање на њихове добре и лоше стране.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Биографије аутора

Александар М. Новаковић

Универзитет у Нишу

Филозофски факултет

Докторске студије филологије

Снежана В. Божић

Универзитет у Нишу

Филозофски факултет

Департман за србистику

Референце

Abazi-Bexheti, L., Kadriu, A., Apostolova-Trpkovska, M., Jajaga, E., Abazi-Alili, H. (2018). LMS Solution: Evidence of Google Classroom Usage in Higher Education, Business Systems Research Journal 9 (1): 31–43.

Azhar, A. K., Iqbal, N. (2018). Effectiveness of Google Classroom: Teachers’ perceptions. Prizren Social Science Journal 2: 52–66.

Barman, B., Karthikeyan, J. (2019). Facilitating ELT through Moodle and Google Classroom. Restaurant Business 118 (10): 506–518.

Божић, С. (2018). Пријатељство на мрежи – о интернету и настави књижевности. Ниш: Филозофски факултет [Božić, S. (2018). Prijateljstvo na mreži – o internetu i nastavi književnosti. Niš: Filozofski fakultet].

Bhat, S., Raju, R., Bikramjit, A., D’Souza, R. (2018). Leveraging E-Learning through Google Classroom: A Usability Study. Journal оf Engineering Education Transformations 31 (3): 129–135.

Espinosa, N., Estira, K. L., Ventayen, R. J. M. (2017). Usability Evaluation of Google Classroom: Basis for the Adaptation of G Suite E-Learning Platform. Asia Pacific Journal of Education, Arts, and Science 5 (1): 47–51.

Iftakhar, S. (2016). Google Classroom: what works and how?. Journal of Education and Social Sciences 3: 12–18.

Janzen, M. (2014). Hot Team: Google Classroom. Приступљено 18. 3. 2020. URL: < tlt.psu.edu/2014/12/04/hot-team-google-classroom>.

Kobayashi, M. (2015). Students’ Evaluation of Google Hangouts Through A Cross-Cultural Group Discussion Activity. Turkish Online Journal of Distance Education 16 (2): 28–39.

Lewandowski, M. (2015). Creating virtual classrooms (using Google Hangouts) for improving language competency. Language Issues: The ESOL Journal 26 (1): 37–42.

Radić-Bojanić, B. (prir. 2012). Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Ramadhani, R., Umam, R., Abdurrahman, A., Syazali, M. (2019). The Effect of Flipped-Problem Based Learning Model Integrated With LMS-Google Classroom for Senior High School Students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 7 (2): 137–158.

Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању (2013). Национални просветни савет Републике Србије. Приступљено 7. 4. 2020. URL:

[Smernice za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju (2013). Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije].

Shaharanee, I. N. M., Jamil, J. M., Rodzi, S. S. M. (2016). The Application of Google Classroom as a Tool for Teaching and Learning. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 8 (10): 5–8.

Forsyth, E. (2016). Using videoconferencing for professional development and meetings. Computers in Libraries 36 (7): 11–14.

Hazwanie, H., Chong, D., Pran Kishore, D., Wong, P. S., Lee, M. S., Maharajan, M. K., Lee, E. L., Baloch, H. Z. (2017). Student’s perceptions of live online virtual e-problem based learning (LOVE-PBL) using Google Hangouts. Education in Medicine Journal 9 (4): 31–39.

Cahill, J. L. (2014). University professors' perceptions about the impact of integrating Google applications on students' communication and collaboration skills. Journal of Research Initiatives 1: 7.

Chan, T., Joshi, N., Lin, M., Mehta, N. (2015). Using Google Hangouts on Air for Medical Education: A Disruptive Way to Leverage and Facilitate Remote Communication and Collaboration. Journal of Graduate Medical Education 7 (2): 171–173.

Šćepanović, D. (2010). Elektronsko učenje i obrazovanje na daljinu – odabrane teme. Beograd: D. Šćepanović.
Објављено
20. 11. 2020.
Како цитирати
НОВАКОВИЋ, Александар М.; БОЖИЋ, Снежана В.. СТАВОВИ СТУДЕНАТА СРБИСТИКЕ ПРЕМА ПЛАТФОРМАМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (GOOGLE CLASSROOM И HANGOUTS MEET). Методички видици, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 13-28, nov. 2020. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1929>. Датум приступа: 16 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.13-28.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ