RADIONICE U OBRAZOVANJU: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI

  • Biljana B. Radić-Bojanić Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Odsek za anglistiku
  • Danijela M. Pop-Jovanov Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci Škola Kingdao Baišan, Baišan, Provincija Šandong, Kina

Сажетак

U obrazovnom kontekstu pojam radionice se odnosi na vrstu obrazovnog programa koji se generalno osmišljava za grupu ljudi, pri čemu je sadržaj praktičan, odnosi se na specifične potrebe, interese i afinitete grupe polaznika i omogućava saradnju i međusobnu podršku među učesnicima. Radionice se obično sastoje od niza posebno osmišljenih aktivnosti koje se potom stavljaju u okvir intenzivnog interaktivnog obrazovnog programa ili obuke koji može da ima različite dužine trajanja i sadržaje. Radionice se mogu razlikovati u velikoj meri po svojim eksplicitnim i impIicitnim ciljevima, kao i po strategijama, metodama i tehnikama koje se koriste. Orijentacija radionca, rezultati koji treba da se postignu, ciljevi i početna pozicija su ključni aspekti u diferenciranju različitih tipova radionica i to će biti fokus rada, kao i osnovna znanja koja nastavnici/treneri koji organizuju radionice u obrazovnom kontekstu XXI veka moraju da imaju.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
RADIĆ-BOJANIĆ, Biljana B.; POP-JOVANOV, Danijela M.. RADIONICE U OBRAZOVANJU: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 223-234, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1891>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.223-234.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА