PROJEKTNA NASTAVA KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST: PREVOĐENJE TEKSTOVA KARLA MARKUSA GAUSA O DUNAVU

  • Nikolina N. Zobenica

Сажетак

Kad je reč o univerzitetskoj nastavi prevođenja, još uvek se najčešće koristi tradicionalni nastavni koncept (frontalni): prevođenje kod kuće ili na času – čitanje prevoda na času – analiza i diskusija – vrednovanje prevoda. Tekstovi koji se prevode su raznoliki (stručni, upotrebni ili književni), a njihov izbor uglavnom zavisi od predmetnog nastavnika. Zbog ograničenog vremenskog okvira najčešće se prevodi nekoliko pasusa iz nekog teksta koji nije poznat u celosti, te učenici ili studenti nemaju uvid u kontekst odlomka. Postoje, međutim, i moderniji nastavni koncepti, odnosno inovativni modeli nastave koji mogu da se primene u nastavi prevođenja. Jedan od inovativnih metoda je i projektna nastava. Na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovan je prevodilački projekat kao vannastavna aktivnost u kojoj su učestvovali studenti osnovnih, master i doktorskih studija Nemačkog jezika i književnosti, koji su zajednički (timski) prevodili dva eseja sa nemačkog na srpski jezik. U ovom radu se daje prikaz projektne nastave, njene organizacije, toka i rezultata. Cilj je da se prikažu preduslovi, prednosti, ali i ograničenja ovakvog nastavnog koncepta kao vannastavne aktivnosti na univerzitetu.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Nikolina N. Zobenica

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet

Референце

Brand, T. (2010). Deutsch unterrichten: Einführung in die Planung, Durchführung und Auswertung in den Sekundarstufen. Seelze-Velber: Kallmeyer-Klett.
Chesterman, A. (2010). “Why study translation universals?”. Acta Translatologica Helsingiensia 1: 38–48.
Eko, U. (2011). Kazati gotovo istu stvar. Beograd: Paideia.
Ende, K., Grotjahn, R., Kleppin, K. and I. Mohr (2013). Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. München: Goethe-Institut.
Funk, H., Kuhn, Ch., Skiba, D., Spaniel-Weise, D. and R. E. Wicke (2014). Aufgaben, Übungen, Interaktion. München: Goethe-Institut.
Gombar, M. (2011). “Primena projektne nastave u izučavanju društvenih sadržaja u nižim razredima osnovne škole“. Norma 16/1: 103–114.
Gončarenko, S. (1989). “Tipologija pesničkih prevoda i književna kritika“. Prev. sa ruskog Milica Slavković. Mostovi 80: 326–330.
Јukić, S. (2005). Didaktičko-metodički fragmenti: izabrani radovi. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
Kadrić, M., Kaindl, K. and M. Cooke (2012). Translatorische Methodik. Wien: Facultas.
Kußmaul, P. (2010). Verstehen und Übersetzen. Tübingen: Narr Verlag.
Knoll, M. (1997). “The Project Method: Its Vocational Education Origin and International Development“. Journal of Industrial Teacher Education 34 (3). Pristupljeno 31. 3. 2016. URL: .
Legutke, M. K. (2009). “Projektunterricht“, in Handbuch Fremdsprachenunterricht, hrsg. v. K-R. Bausch, H. Christ and H-J. Krumm (Tübingen and Basel: A. Francke Verlag): 259–263.
Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (2014). Novi Sad: Filozofski fakultet. Pristupljeno 1. 2. 2016. URL: .
Sanader, M. and G. (2014). “Projektna nastava tehničkog i informatičkog obrazovanja“, u Tehnika i informatika u obrazovanju: 5. Konferencija sa međunarodnim učešćem (Čačak: Fakultet tehničkih nauka): 1–6.
Surkamp, C. (2010). Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Stuttgart and Weimar: Verlag J. B. Metzler.
Šiki, A. and A. Novković (2012). “IKT u kontekstu razvoja problemsko-istraživačke i projektne nastave“, u Tehnika i informatika u obrazovanju: 4. Internacionalna konferencija (Čačak: Fakultet tehničkih nauka): 1–8.
Vodič kroz ESPB (2009). Beograd: Savet Evrope.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ZOBENICA, Nikolina N.. PROJEKTNA NASTAVA KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST: PREVOĐENJE TEKSTOVA KARLA MARKUSA GAUSA O DUNAVU. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 423-439, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1843>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.423-439.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА