MOTIVACIJA STUDENATA ZA UČENJE ŠPANSKOG JEZIKA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Главни садржај чланка

Jelena M. Borljin

Сажетак

Učenje nematernjeg jezika predstavlja proces koji traje čak i onda kada dostignemo određeni nivo znanja jezika u cilju održavanja željenog nivoa jezičke i komunikativne kompetencije. Predmet istraživanja ovog rada je motivacija tokom procesa učenja stranog jezika i njeni vidovi. Polazimo od činjenice da studenti španskog jezika i hispanskih književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavljaju grupu pojedinaca koji su veoma motivisani za učenje španskog jezika budući da su ga odabrali kao životni poziv. Cilj istraživanja je dobijanje uvida u ono što motiviše studente hispanistike da odaberu i nastave da izučavaju ovaj jezik sprovođenjem ankete koja je prethodno potkrepljena teorijskim osvrtima psihologa i primenjenih lingvista na temu motivacije.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Borljin, J. M. (2020). MOTIVACIJA STUDENATA ZA UČENJE ŠPANSKOG JEZIKA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU. Методички видици, 11(11), 189–213. https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.189-213
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА
Author Biography

Jelena M. Borljin

Univerzitet Pablo de Olavide, Sevilja, Španija

Doktorske studije traduktologije

Референце

Alderfer, C. P. (1969). An empirical test of a new theory of human needs. Organizational Behavior and Human Performance 4: 142–175.

Fil, E. (1978). Motivacija. Prevod Ljubomir Žiropađa. Boegrad: Nolit.

Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold.

Guzmán, M., Azurmendi, M. (1996). Motivación, actitudes y aprendizaje en el español como lengua extranjera. Revista española de lingüística aplicada 11: 63–76.

Hershenson, D. B., Roth, R. M. (1966). A decisional process model of vocational development. Journal of Counseling Psychology 13(3): 368–370.

Holtzman, W. (1984). Psychology and Managerial Creativity, in Creative and Innovative Management: Essays in Honor of George Kozmetsky, eds. A. Charnes, W. W. Cooper, G. Kozmetsky (Cambridge, MA: Ballinger Publishing): 187–205.

Janićijević, N. (2008). Organizaciono ponašanje. Beograd: Data Status.

Kлајн, И., Шипка, М. (2006). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј. [Klajn, I., Šipka, M. (2006). Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej].

Kordić, B., Pajević, D. (2007). Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom. Beograd: Društvo psihologa Srbije.

Miljanović, M. (2013). Istraživanje o motivaciji i školskom učenju. Pristupljeno 15. 9. 2019.

URL: .

Oxford, R., Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. The modern language journal 78(1): 12–28.

Petković, A. (2011). Učenje stranih jezika i motivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Purić, N. (2007). Unutrašnja i statusna motivacija za izbor zanimanja na adolescentskom uzrastu. Beograd: Univerzitet u Beogradu.

Šuković, F. (1986). Organizacija, grupe i motivacija. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada.

Topalov, J. (2011). Motivacija u nastavi stranog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Trebješanin, B. (2009). Motivacija za učenje. Beograd: Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Žiropađa, L., Miočinović, Lj. (2007). Razvojna psihologija. Beograd: Čigoja.