НАСТАВНИ ПРОГРАМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА ГИМНАЗИЈУ: АНАЛИЗА КОНЦЕПЦИЈЕ КАО ВИД ЕВАЛУАЦИЈЕ <em>A POSTERIORI</em>

  • Љиљана В. Ђурић Филолошки факутет Универзитета у Београду

Сажетак

Рад је посвећен анализи наставног програма страног језика за гимназију који је у Србији на снази већ преко двадесет година. Поред његових лингвистичких и психопедагошких теоријских основа, истражује се и унутарња кохерентност, а посебна пажња поклања се развијању способности разумевања говора као елементу који са комуникативним приступом доживљава значајну концепцијску промену; наставни програм за први страни језик пореди се са оним за други страни језик.

Даља анализа бави се интерпретацијом наставног програма (посебно сегмента који се односи на разумевање говора), то јест начином на који га тумаче домаћи издавач уџбеничке литературе и аутори уџбеника француског језика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЂУРИЋ, Љиљана В.. НАСТАВНИ ПРОГРАМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА ГИМНАЗИЈУ: АНАЛИЗА КОНЦЕПЦИЈЕ КАО ВИД ЕВАЛУАЦИЈЕ A POSTERIORI. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 243-262, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/688>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.243-262.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

страни језици у Србији, евалуација наставног програма за гимназију, разумевање говора, концепција уџбеника француског језика