ПРАВОПИСНИ КВИЗ У ОСМОМ РАЗРЕДУ

Главни садржај чланка

Саша С. Чорболоковић

Сажетак

Рад се бави правописним квизом у циљу побољшања садашње наставе правописа и подстицања развоја функционалних знања код ученика у основној школи. Осим уопштеног промишљања о квизу у настави и свим елементима његове добре припреме и примене (јасна правила и њихово доследно поштовање, добри радни налози у задацима, добро вођење часа), у раду се даје опис једног модела квиза који је могуће реализовати приликом утврђивања градива из правописа на часу српског језика у осмом разреду.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Чорболоковић, С. С. (2013). ПРАВОПИСНИ КВИЗ У ОСМОМ РАЗРЕДУ. Методички видици, 4(4), 107–119. https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.107-119
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА