ПРАВОПИСНИ КВИЗ У ОСМОМ РАЗРЕДУ

  • Саша С. Чорболоковић Филолошки факултет Универзитета у Београду Докторанд на Методици наставе српског језика и књижевности ОШ „3. октобар”, Бор

Сажетак

Рад се бави правописним квизом у циљу побољшања садашње наставе правописа и подстицања развоја функционалних знања код ученика у основној школи. Осим уопштеног промишљања о квизу у настави и свим елементима његове добре припреме и примене (јасна правила и њихово доследно поштовање, добри радни налози у задацима, добро вођење часа), у раду се даје опис једног модела квиза који је могуће реализовати приликом утврђивања градива из правописа на часу српског језика у осмом разреду.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЧОРБОЛОКОВИЋ, Саша С.. ПРАВОПИСНИ КВИЗ У ОСМОМ РАЗРЕДУ. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 107-119, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/679>. Датум приступа: 10 dec. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.107-119.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

анкета, квиз, правопис, настава, методика, српски језик