УПОТРЕБА ЈЕЗИЧКИХ ИГАРА У НАСТАВИ ПРАВОПИСА

  • Ивана Ђ. Ђорђев Филолошки факултет Универзитета у Београду Докторанд на Методици наставе српског језика и књижевности Гимназија ,,Борислав Петров Браца”, Вршац

Сажетак

У овом раду се на основу изабране методичке и литературе из области нормативистике разматрају могућности употребе језичких игара у настави правописа. Четири различите игре – ребус, ланац, домино и коњићев скок – прилагођене су циљевима и задацима наставних часова намењених увежбавању и проширивању знања о подели речи на крају реда у другом разреду средње школе. Примена игре представљена је као један од могућих начина на који се могу унапредити постигнућа ученика у настави правописа и постићи занимљивија настава матерњег језика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЂОРЂЕВ, Ивана Ђ.. УПОТРЕБА ЈЕЗИЧКИХ ИГАРА У НАСТАВИ ПРАВОПИСА. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 75-91, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/677>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.75-91.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

језичке игре, методика наставе матерњег језика, правопис