ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ <em>ПРАВОПИСА МАТИЦЕ СРПСКЕ</em> У ДОДАТНОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

  • Ивана Ђ. Ђорђев Филозофски факултет, Нови Сад – Методика наставе српског језика и књижевности, докторанд Гимназија ,,Борислав Петров Браца,” Вршац

Сажетак

У овом раду се, на основу релевантне методичке и савремене литературе из области нормативистике, осмишљава методички модел погодан за извођење на часовима додатне наставе предмета Српски језик и књижевност у четвртом разреду средње школе. Циљ рада је да сагледа поједине измене и допуне актуелног Правописа српскога језика Матице српске и допринесе бржем и једноставнијем усвајању установљених иновација, првенствено у писменом изражавању ученика средњег образовања.

Израђени модел диференциране наставе изведен је у наставној пракси на редовним састанцима једне средњошколске лингвистичке секције. Допринео је богаћењу свеукупне језичке културе ученика и утицао на већу заинтересованост ученика за остале теме из овог веома значајног сегмента наставе језика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЂОРЂЕВ, Ивана Ђ.. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВОПИСА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ДОДАТНОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 91-117, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/257>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.91-117.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

култура изражавања, правопис, методика наставе српског језика, додатна настава