LUCIAN BLAGA, OMUL, ÎN DIALOG CU ISTORIA. EXERCIȚIU DE PEDAGOGIE INTERCULTURALĂ

Главни садржај чланка

Ludmila B. Braniște

Сажетак

Lucian Blaga nu a refuzat amintirile, călătoria în propriul destin. Hronicul şi cântecul vârstelor este expresia unei creaţii laborioase, cu accentul pus pe actul deliberativ. Lucian Blaga nu a refuzat călătoria în propriul destin. Convins că propria-i existenţă poate fi rememorată, s-a hotărât să facă din anotimpurile vieţii sursă pentru artă, substanţa ei, fără să ajungă aici din obligaţie sau din ignorarea a ceea ce a fost. Călătoria în timp, Lucian Blaga a făcut-o cu decenţă, departe de orgoliul lui Goethe sau vanitatea neascunsă a lui Chateaubriand. Memorialistul român se înfăţişează cu singura dorinţă de a comemora fapte şi de a se mărturisi, dominând masa amintirilor prin puterea inteligenţei şi de la înălţimea experienţei şi a înţelepciunii la care a ajuns.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Braniște, L. B. (2023). LUCIAN BLAGA, OMUL, ÎN DIALOG CU ISTORIA. EXERCIȚIU DE PEDAGOGIE INTERCULTURALĂ. Методички видици, 14(14-1), 255–267. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.255-267
Секција
TEACHING AND LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE RISE OF ELEARNING
Author Biography

Ludmila B. Braniște

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi        

Референце

Alexandru, H. (1978). Lucian Blaga despre sine, in Întoarcerea la literaturǎ (Iaşi: Editura Junimea).

Bantoș, A. (2000). Dinamica sacrului în poezia basarabeanǎ contemporanǎ. București: Editura Fundaţiei Culturale Române.

Blaga, L. (1965). Hronicul şi cântecul vârstelor. București: Editura Tineretului.

Blaga, L. (1987). Religie şi spirit, in Blaga, L., Opere, Trilogia culturii 10. Bucuresti: Editura Minerva.

Constantinescu, P. (1987). Figuri literare. București: Editura Minerva.

Constantinescu, P. (1935). Poezia dlui Lucian Blaga, Vremea. S. l.: s. n.

Eftimie, G. (1944). Lucian Blaga şi creştinismul românesc. Iaşi: s. n.

Gană, G. (1976). Opera liteară a lui L. Blaga. Bucureşti: Minerva.

Iosifescu, S. (1971). Literatura de frontieră. București: s. n.

Staniloae, D. (1942). Poziţia domnului Lucian Blaga faţǎ de creştinism şi ortodoxie. Sibiu: Editura Universitara.

Vaida, M. (1982). Pe urmele lui L. Blaga. București: Editura Sport-Turism.

Vianu, T. (1946). Din psihologia şi estetica literaturii subiective şi sinceritatea în literatura subiectivă, in Figuri şi forme literare (București: Casa Scoalelor).