МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА)

  • Наташа Д. Ајџановић

Сажетак

Рад представља својеврсну микростудију случаја посвећену начинима превазилажења препрека које је пандемија вируса ковид-19 поставила пред извођење наставе и испита из курса Методика наставе руског језика 2 на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Ауторка рада наводи различите моделе који су се могли искористити у околностима које су, по први пут у новијој универзитетској пракси, студенте, а посебно предаваче ставиле пред веома захтевне изазове. Наиме, због специфичности самог предмета, као и оцењивања студентских постигнућа, предметни наставник (ауторка), испит је организовао у облику часа на даљину којем су присуствовали студенти Филозофског факултета који руски уче као страни језик на нивоу Б1. Резултати, и квалитативни и квантитативни, показали су да је одабрани приступ био посве оправдан, те се он намеће као евентуални модел који би се могао и убудуће примењивати у ситуацијама налик оној изазваној пандемијом. 

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Наташа Д. Ајџановић

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за славистику 

Објављено
06. 06. 2023.
Како цитирати
АЈЏАНОВИЋ, Наташа Д.. МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА). Методички видици, [S.l.], v. 14, n. 14-1, p. 83-92, june 2023. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1999>. Датум приступа: 23 sep. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.83-92.
Секција
TEACHING AND LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE RISE OF ELEARNING