МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА)

Главни садржај чланка

Наташа Д. Ајџановић

Сажетак

Рад представља својеврсну микростудију случаја посвећену начинима превазилажења препрека које је пандемија вируса ковид-19 поставила пред извођење наставе и испита из курса Методика наставе руског језика 2 на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Ауторка рада наводи различите моделе који су се могли искористити у околностима које су, по први пут у новијој универзитетској пракси, студенте, а посебно предаваче ставиле пред веома захтевне изазове. Наиме, због специфичности самог предмета, као и оцењивања студентских постигнућа, предметни наставник (ауторка), испит је организовао у облику часа на даљину којем су присуствовали студенти Филозофског факултета који руски уче као страни језик на нивоу Б1. Резултати, и квалитативни и квантитативни, показали су да је одабрани приступ био посве оправдан, те се он намеће као евентуални модел који би се могао и убудуће примењивати у ситуацијама налик оној изазваној пандемијом. 

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Ајџановић, Н. Д. (2023). МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА). Методички видици, 14(14-1), 83–92. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.83-92
Секција
TEACHING AND LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE RISE OF ELEARNING
Author Biography

Наташа Д. Ајџановић

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за славистику