ИЛУСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ У АКТУЕЛНИМ РАДНИМ СВЕСКАМА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ

Главни садржај чланка

Наташа Д. Ајџановић

Сажетак

Рад се теоријски и практично, на примеру двају актуелних уџбеничких комплета (Родничок и Орбита), бави значајем који илустративни материјал има у радним свескама за учење страног језика, пре свега руског, на основношколском узрасту.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Ајџановић, Н. Д. (2010). ИЛУСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ У АКТУЕЛНИМ РАДНИМ СВЕСКАМА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ. Методички видици, 1(1), 72–80. https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.72-80
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА