УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

  • Ивана Ђ. Ђорђев

Сажетак

У раду доносимо ексцерпт из ширег истраживања поштовања ортографске норме у писменим задацима ученика средњих школа. Разматрамо употребу великог слова у 3.135 писмених задатака из шест школа различитих образовних профила и територијалне припадности. Резултати истраживања показали су да наши средњошколци у просеку праве 0,3 грешке у употреби великог слова у једном писменом задатку. Ученици најчешће греше на тај начин што мајускуле употребљавају тамо где не треба. Најслабија постигнућа у овој правописној области имају ученици првих и других разреда. Грешке у употреби великог слова најређе се јављају у најуспешнијим писменим задацима, а највећа заступљеност грешака испитиваног типа забележена је у комплекснијим и сложенијим радовима ученика специјализоване гимназије. Грешке у употреби великога слова су последица утицаја страних језика на српски, навика које су ученици стекли у електронској комуникацији, занемаривања наставе правописа већ у почетним разредима средње школе, изостанка повезаности наставе правописа и књижевности, али и недовољне оспособљености ученика да правописна правила примењују на разноврсним примерима када пишу своје писмене задатке. Сматрамо да у наставној пракси треба уложити додатни напор да би се функционална писменост ученика средњих школа унапредила.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
ЂОРЂЕВ, Ивана Ђ.. УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 113-136, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1826>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.113-136.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ