КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ <em>ТЕХНИКЕ НЕЈАСНОГ ДЕЛА</em> У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

  • Маја С. Лемајић Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

Сажетак

Предмет овог рада је да се истражи и потврди колико и на који начин примена једне од савремених техника, Техникe нејасног дела, може утицати на наставу страног језика и на квалитет знања страног језика. Ефекат Технике нејасног дела испитан је на настави енглеског језика. Истраживање је обављено у Филолошкој гимназији у Сремским Карловцима, на смеру Савремени језици. У истраживању је учествовало 48 ученика, 24 ученика чинило је експерименталну, а 24 контролну групу. Сви приказани подаци прикупљени су квантитативном методом. Квантитативно истраживање обављено је уз помоћ статистичке анализе резултата тестова краткорочне ретенције. Резултати добијени у истраживању показују да спровођење Технике нејасног дела у настави енглеског језика позитивно утиче на знање страног језика и побољшава га.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЛЕМАЈИЋ, Маја С.. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ ТЕХНИКЕ НЕЈАСНОГ ДЕЛА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 151-161, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/682>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.151-161.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

техника, метода, ученици, тест, истраживање, наставник, наставна јединица, енглески језик, резултати