КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ ТЕХНИКЕ ЈЕДНОМИНУТНОГ ОДГОВОРА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

  • Маја С. Лемајић Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

Сажетак

Ауторка анализира карактеристике технике једноминутног одговора, износећи предности и мане уколико се користи у настави страног језика. Досадашња истраживања потврдила су ефикасност технике једноминутног одговора у настави природних наука и доказала да има велики утицај на побољшање и квалитет не само наставе у целини већ и на појединачно знање ученика из физике, математике, биологије и медицине. Ауторка је применила ову технику у настави страног језика и доказала да има позитиван утицај када је у питању учење енглеског језика. У истраживању су учествовале две групе ученика, разврстане у контролну и експерименталну групу. У раду се приказује начин на који је аутор спровео истраживање, као и добијени резултати који потврђују да техника једноминутног одговора може да нађе место у настави страног језика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЛЕМАЈИЋ, Маја С.. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ ТЕХНИКЕ ЈЕДНОМИНУТНОГ ОДГОВОРА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 229-245, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/276>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.229-245.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

тест, одговори, страни језик, настава енглеског језика, група, метода, техника, истраживање, резултати