МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

  • Милица М. Савић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Докторанд на Методици наставе

Сажетак

У раду се, на основу релевантне лингвистичке и методичке литературе, сагледавају могућности за припремање наставне јединице из српског језика о субјекту као једном од основних реченичних конституената и његовој типологији. Описује се методички модел заснован на савременим методичким системима и пружају смернице за ефикасно изучавање сложене грађе о моделима просте реченице са граматичким и семантичким (логичким) субјектом у средњој школи уз помоћ уџбеника и полупрограмираног материјала.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
САВИЋ, Милица М.. МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 53-74, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/676>. Датум приступа: 09 dec. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.53-74.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

методика наставе српског језика, синтакса, проста реченица, логички субјекат, полупрограмирани материјал