МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Главни садржај чланка

Милица М. Савић

Сажетак

У раду се, на основу релевантне лингвистичке и методичке литературе, сагледавају могућности за припремање наставне јединице из српског језика о субјекту као једном од основних реченичних конституената и његовој типологији. Описује се методички модел заснован на савременим методичким системима и пружају смернице за ефикасно изучавање сложене грађе о моделима просте реченице са граматичким и семантичким (логичким) субјектом у средњој школи уз помоћ уџбеника и полупрограмираног материјала.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Савић, М. М. (2013). МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, 4(4), 53–74. https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.53-74
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА