ОТКРИВАЊЕ КОНСТРУКТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ГЛАГОЛА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – методичка апликација

Главни садржај чланка

Милица М. Савић

Сажетак

У раду се, на основу релевантне методичке и лингвистичке литературе, сагледавају могућности организовања часова српског језика на којима се изучава валенца глагола, тј. њихова конструктивна могућност да за себе вежу одређени број реченичних чланова. Разрађен је дидактичко-методички модел наставне јединице у којој се обради градива о валенци приступа уз помоћ уџбеника и полупрограмираног материјала. У намери да се укаже на значај индивидуализације и диференцијације наставе, посебна пажња усмерена је на активност ученика и њихово вођење да што самосталније откривају различите реченичне структуре и моделе.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Савић, М. М. (2011). ОТКРИВАЊЕ КОНСТРУКТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ГЛАГОЛА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – методичка апликација. Методички видици, 2(2), 65–75. https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.65-75
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА