UTICAJ PROBLEMSKE NASTAVE NA MOTIVACIJU UČENIKA U NASTAVI NEMAČKOG JEZIKA

Главни садржај чланка

Maša Đ. Stojsavljević Divac

Сажетак

U radu se istražuje primena problemske nastave i njenih nastavnih metoda kao inovacije u nastavi nemačkog jezika na tekstovima savremenog nemačkog pisca Vladimira Kaminera. Cilj rada je da se utvrdi da li učenička motivacija jača putem rešavanja problema koji proizlaze iz obrade književnog teksta i da li ovakva vrsta nastave može igrati značajnu ulogu u povećanju zainteresovanosti učenika za nemački jezik i književnost. Uz korišćenje deskriptivne metode predstavlja se istraživanje sprovedeno na grupi učenika kojima je postavljen problem uočavanja razlika i sličnosti između dva mentaliteta. Rezultati istraživanja pokazali su da učenici pozitivno reaguju na sadržaj Kaminerovih tekstova i da ih problemski zadaci motivišu da tragaju za rešenjem i konačnim zaključkom na zadatu temu. Pored toga, ova vrsta inovacije pojačala je učeničku motivaciju za daljim učenjem nemačkog jezika i čitanjem književnih tekstova na nemačkom jeziku.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Stojsavljević Divac, M. Đ. (2023). UTICAJ PROBLEMSKE NASTAVE NA MOTIVACIJU UČENIKA U NASTAVI NEMAČKOG JEZIKA. Методички видици, 14(14-2), 245–260. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.245-260
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА
Author Biography

Maša Đ. Stojsavljević Divac

Univerzitet u Novom Sadu

Ekonomski fakultet

Doktorske studije – Metodika nastave

Референце

IZVOR

Kaminer, W. (2006). Ich mache mir Sorgen, Mama. München: Wilhelm Goldmann Verlag.

LITERATURA

ZEO (2003). Zajednički evropski okvir za žive jezike. Učenje, nastava, ocenjivanje. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke.

Bakovljev, M. (1982). Misaona aktivizacija učenika u nastavi. Beograd: Prosveta.

Bakovljev, M. (1984). Didaktika. Beograd: Naučna knjiga.

Belić, B., Cincović, M. (2020). Metode naučnog rada. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet: 12–18.

Đorđević, J. (1986). Inovacije u nastavi. Beograd: Prosveta.

Ђукић, М. (1995). Прилози проблемској настави. Педагошка стварност: часопис за школска и културно-просветна питања 7–8: 387–392.

Ђукић, М. (2005). Иновације у настави и ученик, у Међународни научни скуп: Савремене концепције, схватања и иновативни поступци у васпитно-образовном и наставном раду и могућности примене у савременој школи, ур. Р. Грандић (Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине): 298–305.

Ивић, И., Јанковић, С., Кијевчанин, С., Пешикан, А. (1997). Активно учење. Београд: Институт за психологију.

Krumm, H.-J., Portmann-Tselikas, P. (2003) Theorie und Praxis: Schwerpunkt: Literatur im DaF-Unterriccht. Innsbruck: Studien Verlag.

Maksimović, A. (2017): Određivanje ciljeva, zadataka i ishoda nastavnog časa iz perspektive nastavnika. Inovacije u nastavi: 98–113.

Martinović Barbul, I. (2018). Samoefikasnost, problemska nastava i veština pisanja. Metodički vidici 9: 265–281.

Meyer, H. (1987). Unterrichtsmethoden. II: Praxisband. Berlin: Cornelsen Verlag.

Nikolić, N. (2018): Kvalitet problemski orijentisane nastave i postignuće učenika. Beograd: Univerzitet u Beogradu: 5–54.

Pajević A., Fehratović M. (2019). Motivacija i učenje. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić: 169–184.

Poljak, V. (1977). Nastavni sistemi. Zagreb: Pedagoško-književni zbor.

Rajović, J. (2018). Motivacija i učenje stranih jezika. Nauka bez granica 5: budućnost bez granica: 21–33.

Rakić, B. (1970). Motivacija i školsko učenje. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.

Stevanović, M. (1986). Osposobljavanje učenika za samostalnu interpretaciju književnih tekstova. Gornji Milanovac: Dečje novine.

Stipančević, A. (2012). Inovativni modeli učenja i poučavanja u nastavi nemačkog jezika. Metodički vidici 3: 323‒339.

Topalov, J. (2011). Motivacija u nastavi stranog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Стевановић, М. (1982). Иновације у наставној пракси. Београд: Просветни преглед.

Vuković, M., Štrbac, N. (2019). Metodologija naučnih istraživanja. Bor: Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu: 50.

Zobenica, N. (2018). Didaktika nemačke književnosti kao strane. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Zobenica, N. (2011). Kratka priča Volfganga Borherta u nastavi nemačkog jezika. Metodički vidici 2: 118‒126.