РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА

Главни садржај чланка

Alexandra A. Cotoc
Anamaria V. Radu

Сажетак

Наставници и студенти су се током пандемије вируса Ковид-19 преместили у дигитални простор. У овом раду фокусирамо се на две групе студената и две врсте курсева: изборни предмет Румунски језик као страни језик у Немачкој и предмет Граматичка структура енглеског језика у Румунији. Анализирамо улогу коју студентско критичко мишљење има у наставном процесу онлајн. У ту сврху применили смо анкету за анализу ефикасности дидактичких стратегија које се користе у малим групама у поређењу са великим групама. Резултати ове студије показују да настава на даљину на универзитетском нивоу током предавања изборних курсева за мале групе може бити једнако ефикасна. Што се тиче великих група, студија показује да настава на даљину понекад може бити и ефикаснија од наставе лицем у лице.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Cotoc, A. A., & Radu, A. V. (2023). РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА. Методички видици, 14(14-1), 183–205. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.183-205
Секција
TEACHING AND LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE RISE OF ELEARNING
Биографије аутора

Alexandra A. Cotoc

Babeș-Bolyai University

Faculty of Letters, Department of English

Language and Literature

Anamaria V. Radu

Babeș-Bolyai University

Faculty of Letters, Department of Romanian Language, Culture and Civilization

Faculté des Lettres

Département des langues et des littératures romanes

University of Geneve, Switzerland

Референце

Ahearn, L. M. (2001). Language and Agency. Annual Review of Anthropology 30: 109–137.

Díaz, J. C. (2017). Exploring the Role of Technology through Collaborative Learning in Ecuadorian Language Education. INNOVA Research Journal 2 (10): 1–11.

Fry, H., Ketteridge, S. & Marshall S. (2019). Understanding student learning. A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice, eds. H. Fry, S. Ketteridge, S. Marshall (London and New York: Routledge): 8–27. Retrieved 21. 5. 2022. URL: .

Grasha, A. F. (1994). A Matter of Style: The Teacher as Expert, Formal Authority, Personal Model, Facilitator, and Delegator. College Teaching 42 (4): 142–149. Retrieved 26. 5. 2022. URL: .

Griffths, S. (2019). Teaching and learning in small groups, in A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice, eds. H. Fry, S. Ketteridge, S. Marshall (London and New York: Routledge): 72–85. Retrieved 28. 5. 2022. URL: .

Johnson, B., Macneill, S. & Smyth, K. (2018). Conceptualising the Digital University. The Intersection of Policy, Pedagogy and Practice in Digital Education and Learning Series. Switzerland: Palgrave Macmillan.

Jorge, R., Hanham, J. & Meier, C. (2018). A framework for digital media literacies for teaching and learning in higher education. E-Learning and Digital Media 15 (4): 176–190.

Klemenčič, M. (2015). What is student agency? An ontological exploration in the context of research on student engagement, in Student engagement in Europe: society, higher education and student governance, eds. M. Klemencic, S. Bergan and R. Primozic (Strasbourg: Council of Europe Publishing): 11–29.

Lindgren, R., McDaniel, R. (2012). Transforming Online Learning through Narrative and Student Agency. Educational Technology & Society 15 (4): 344–355.

Prince, M. & Felder, R. (2007). The Many Faces of Inductive Teaching and Learning. Journal of College Science Teaching 36 (5): 14–20. Retrieved 21. 5. 2022. URL: .

Negoescu, A., Boștină-Bratu, S. (2016) Teaching and Learning Foreign Languages with ICT. Buletin Științific 1 (41): 25–31. Retrieved 1. 6. 2022. URL: .

Resta, P., Laferrière, T. (2007). Technology in Support of Collaborative Learning. Educational Psychology Review 19 (1): 65–83.

Reeve, J. & Ching-Mei, T. (2011). Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities. Contemporary Educational Psychology 36 (4): 257–267.

Zeiser, K., Scholz, C. & Cirks, V. (2018). Maximizing Student Agency. Implementing and Measuring Student-Centered Learning Practices, AIR American Institutes for Research. Retrieved 6. 8. 2022. URL: .Online Resources:OECD. Better Policies for Better Lives (2019). OECD Future of Education and Skills 2030. Conceptual Learning Framework. Student Agency for 2030. Retrieved 5. 5. 2022. URL: .

Qureshi, M. (2020). How To Build Student Agency In 2020. Retrieved 6. 5. 2022. URL: .