NORMATIVNO (NE)TOČNI OBLIK – POLAZIŠTE I ISHODIŠTE ISTRAŽIVANJA UČINKOVITOSTI POVRATNE INFORMACIJE

  • Jasna D. Bićanić Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Сажетак

U istraživanjima pisanih radova učenika zbirno su prikazane najčešće vrste normativno netočnih oblika (Travinić, 1957/1958; Rosandić, 2002; Alerić, 2009). S ciljem njihova smanjivanja i otklanjanja metodička teorija predlaže primjenu različitih strategija pružanja povratne informacije. Kako bi se utvrdila učinkovitost učiteljeve povratne informacije, u ovom je istraživanju longitudinalno praćena uporaba normativno (ne)točnih oblika u pisanim radovima istih učenika. Analiza je, zbog opsežnosti, usmjerena na uporabu aoristnog izraza glagola biti u kondicionalu za 1. os. jd. Analizom je obuhvaćeno po šest školskih zadaća istih učenika (N = 44) osnovne škole. Deskriptivnom analizom utvrđena je čestotnost normativno (ne)točne uporabe promatranog oblika u školskim zadaćama tijekom vremena, učiteljevo pružanje povratne informacije, te kratkoročna učinkovitost povratne informacije, a kvalitativnom je analizom prikazano dolazi li tijekom vremena do smanjenja normativno netočne uporabe i može li se govoriti o ulozi povratne informacije u tom smanjenju.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Alerić, M. (2009). Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije). Neobjavljena doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet.

Bitchener, J., Young, S., Cameron, D. (2005). The effect of different types of corrective feedback on ESL student writing. Journal of Second Language Writing 14 (3): 191–205.

Bitchener, J. (2008). Evidence in support of written corrective feedback. Journal of Second Language Writing 17 (2): 102–118.

Bitchener, J., Knoch, U. (2008). The value of written corrective feedback for migrant and international students. Language Teaching Research 12 (3): 409–431.

Chandler, J. (2003). The efficacy of various kinds of error feedback for improvement in the accuracy and fluency of L2 student writing. Journal of Second Language Writing 12 (3): 267–296.

Connors, R., Lunsford, A. (1988). Frequency of Formal Errors in Current College Writing, or Ma and Pa Kettle Do Research. College Composition and Communication 39 (4): 395–409.

Ellis, R., Sheen, Y., Murakami, M., Takashima, H. (2008). The effects of focused and unfocused written corrective feedback in an English as a foreign language context. System 36 (3): 353–371.

Ferris, D. (2006). Does error feedback help student writers? New evidence on the short- and long-term effects of written error correction, u Feedback in second language writing: Contexts and issues, ed. Hyland, K., Hyland, F. (Cambridge: Cambridge University Press): 81–104.

Haswell, R. H. (1983). Minimal marking. College English 45 (6): 600–604.

Jelaska, Z., Bjedov, V. (2015). Pogreške ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole. Jezikoslovlje 16 (2/3): 227–252.

Lalande, J. F. II. (1982). Reducing composition errors: An experiment. Modern Language Journal 66: 140–149.

Robb, T., Ross, S., Shortreed, I. (1986). Salience of Feedback on Error and Its Effect on EFL Writing Quality. TESOL Quarterly 20 (1): 83–95.

Rosandić, D. (2002). Od slova do teksta i metateksta. Zagreb: Profil.

Semke, H. (1984). The effects of the red pen. Foreign Language Annals 17 (3): 195–202.

Sović, I. (1967). Neka zapažanja o učeničkoj pismenosti. Jezik 15 (1): 22–29.

Težak, S. (1998) Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2. Zagreb: Školska knjiga.

Travinić, R. (1957/1958). Jedno mišljenje o obradi pravopisa u srednjoj školi. Jezik 6: 22–24.

Truscott, J. (2007). The effect of error correction on learners’ ability to write accurately. Journal of Second Language Writing 16 (4): 255–272.

Van Beuningen, C. G., De Jong, N. H., Kuiken, F. (2008). The effect of direct and indirect corrective feedback on L2 learners’ written accuracy. ITL International Journal of Applied Linguistics 156 (1): 279–296.

Visinko, K. (2010). Jezično izražavanje u nastavi Hrvatskoga jezika – pisanje. Zagreb: Školska knjiga.
Објављено
26. 12. 2022.
Како цитирати
BIĆANIĆ, Jasna D.. NORMATIVNO (NE)TOČNI OBLIK – POLAZIŠTE I ISHODIŠTE ISTRAŽIVANJA UČINKOVITOSTI POVRATNE INFORMACIJE. Методички видици, [S.l.], v. 13, n. 13, p. 251-274, dec. 2022. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1990>. Датум приступа: 10 dec. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2022.13.251-274.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА