ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ КРИТИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ МЕДИЈА

  • Гордана М. Рудић Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за библиотекарство
  • Жељко У. Вучковић Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за библиотекарство

Сажетак

Односи између медија и образовања указују на суштину друштва у којем живимо и на вредности на којима је оно засновано. Медији често доминирају нашим слободним временом и у великој мери обликују наше погледе на свет и друштвено понашање. Преобиље медијских садржаја и информација којe нуди интернет доводи до проблема у проналажењу потребних садржаја и валидних информација. У раду су анализирани ови проблеми, као и могућности коришћења огромног информационог и комуникационог потенцијала медија у сврхе учења, образовања и културе. Критичка педагогија медија мора допринети интеграцији медијских компетенција у школски систем и приближавању школе свакодневном животу младих и новим начинима комуникације, учења и друштвености. Аутори закључују да је, упркос свим изазовима, могуће искористити медијску и информациону револуцију у хумане и образовне сврхе, кроз развијање информационе и медијске писмености, разумевања медијског света и одговорног креирања медијских садржаја.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

АLA – American Library Association. (2006). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. Приступљено 19. 12. 2020. URL: .

Andevski, M., Vučković, Ž. (2012). Prolegomena za kritičku pedagogiju medija. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”.

Bake, D. (2013). Medijska pedagogija. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije.

Bezdanov Gostimir, S. (2008) Medijska pismenost (za srednje škole...), u Knjiga za medije – mediji za knjigu, ur. D. Vuksanović, (Beograd: Clio): 173–187.

Brabazon, T. (2007). The University of Google: Education in a (post) information age. Aldershot: Ashgate.

Vikeri, B. S., Vikeri, A. (2011). Informaciona nauka u teoriji i praksi. Beograd: Narodna biblioteka Srbije.

Gone, Ž. (1998). Obrazovanje i mediji. Beograd: Clio.

Zindović Vukadinović, G. (2008). Obrazovanje za medije – prilog konceptu za srednje škole, u Knjiga za medije – mediji za knjigu, ur. D. Vuksanović, (Beograd: Clio): 167–172.

Zins, C. (2007), Conceptual approaches for defining data, information, and knowledge. Journal of American Society for Information Science and Technology 58 (4): 479–493. Приступљено 17. 12. 2020. DOI: 10.19090/MV.2021.12.- 10.1002/asi.20508.

Jenkins, H. (2010). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Chicago: Mac Arthur.

Kelner, D. (2004). Medijska kultura. Beograd: Clio.

Koković, D. (2007). Društvo i medijski izazovi: uvod u sociologiju masovnih komunikacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Le Koadik, I.F. (2005). Nauka o informacijama. Beograd: Clio.

McKeever, C., Bates, J. and Reilly, J. (2017). School library staff perspectives on teacher information literacy and collaboration. Journal of Information Literacy 11 (2): 51–68. Приступљено 15. 12. 2020. URL: .

Tolić, M. (2008). Aktualnost medijskih kompetencija u suvremenoj pedagogiji. Acta Iadertina 38 (5): 1–13.

Tulodziecki, G. (2000). Medienerziehung in der Grundschule – Grundlagen, empirische Befunde und Empfehlungen zur Situation in Schule und Lehrerbildung. Opladen: Leske und Budrich.

Head, A. (2013). Project Information Literacy: What Can Be Learned About the Information-Seeking Behavior of Today's College Students? Invited Paper, Association of College and Research Librarians Conference, Forthcoming. Приступљено 17. 12. 2020. URL: .
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
РУДИЋ, Гордана М.; ВУЧКОВИЋ, Жељко У.. ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ КРИТИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ МЕДИЈА. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 359-374, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1972>. Датум приступа: 30 nov. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.359-374.
Bрој часописа
Секција
ДРУШТВЕНО-ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ