ELEMENTI KULTURE I CIVILIZACIJE U UDŽBENIKU ITALIJANSKOG JEZIKA NUOVO ESPRESSO 1 – VIDEO CORSO I CAFFÈ CULTURALE

  • Jelena V. Badovinac Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Doktorske studije jezika i književnosti
  • Nebojša S. Vlaškalić Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet, Odsek za romanistiku

Сажетак

U ovom istraživanju ćemo izdvojiti elemente italijanske kulture i civilizacije prikazane u kratkim video-zapisima (Video corso) i zasebnim, namenski osmišljenim, tekstualnim celinama (Caffè culturale) koji prate sve nastavne jedinice u udžbeniku italijanskog jezika Nuovo Espresso 1. Cilj rada je da analizira ovaj korpus, te naglasi njegovu didaktičku korisnost u procesu učenja i usvajanja italijanskog jezika i kulture. Imajući u vidu raznolikost materijala koji ćemo analizirati, razvrstaćemo ga po tematskim celinama kako bismo preglednije predočili koliko je učenje stranog jezika neodvojivo od učenja o ciljnoj kulturi. Istražićemo kako tekstualni i video-prikazi dopunjavaju kulturološke aspekte jezika, te olakšavaju proces učenja i usvajanja italijanskog jezika i kulture na početnom nivou, što doprinosi kvalitetnijoj interkulturalnoj kompetenciji učenika pri komunikaciji s izvornim govornicima.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

IZVORI

Ziglio, L., Rizzo, G. (2015). Nuovo Espresso 1. Firenze: Alma Edizioni.

Ziglio, L., Rizzo, G. (2008). Espresso 1. Firenze: Alma Edizioni.

LITERATURA

Balboni,aP.a(2008).aCultura,aciviltàaeainterculturalità.aPristupljenoa28. 8. 2020.
URL: .

Bugarski, R. (2005). Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek.

Bugarski, R. (2006). Kultura i Jezik, u Susret kultura, ur. Lj. Subotić, M. Kleut, N. Bugarski (Novi Sad: Filozofski fakultet): 31–37.

Dudaš, B. (2006). Kulture i identitet. O njihovom problematičnom odnosu, u Susret kultura, ur. Lj. Subotić, M. Kleut, N. Bugarski (Novi Sad: Filozofski fakultet): 159–170.

Durbaba, O. (2016). Kultura i nastava stranih jezika: uvod u interkulturnu primenjenu lingvistiku. Beograd: Filološki fakultet.

Đorović, D. (2014). Specifičnosti nastave italijanskog jezika za studente društvenih i humanističkih nauka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike, ur. J. Filipović, O. Durbaba (Beograd: Filološki fakultet) 249–267.

Đurić Bosnić, A., Đurić, M. & Tomašević T. (2021). Isto i različito: kratki vodič kroz interkulturalno obrazovanje. Beograd: Impresum.

Jovičić, S., Kašić, Z., Đorđević, M. (2006). Paralingvističke i ekstralingvističke informacije u govornim tehnologijama, u Zbornik radova 50. Konferencije za ETRAN, tom II (Beograd):a443–449.aPristupljenoa12.3.2021.aURL: .

Livolsi, M. (2011). Chi siamo, La difficile identità nazionale degli italiani, Milano: Franco Angeli.

Marić, A. (2006). Uticaj međujezičkih razlika na učenje bliskih jezika, u Susret kultura, ur. Lj. Subotić, M. Kleut, N. Bugarski (Novi Sad: Filozofski fakultet): 909–917.

Momčilović, N. (2013). Interkulturalnost i nastava stranih jezika, u Od nauke do nastave, ur. B. Dimitrijević (Niš: Filozofski fakultet): 523–535.

Stanić, T., Blatešić, A. (2019). Književni i civilizacijski elementi u udžbenicima italijanskog jezika Nuovo Espresso, u Susret kultura, ur. Ž. Milanović (Novi Sad: Filozofski fakultet): 325–338.

Trebješanin, Ž., Žikić, B. (2015). Neverbalna komunikacija: antropološko-psihološki pristup. Beograd: Zavod za udžbenike.

Tylor, B. E. (1920). Primitive culture. London: John Murray, Albemarle Street.

Vilić, I. (2006). Kontakt sa kulturom i civilizacijom u procesu učenja stranog jezika, u Susret kultura, ur. Lj. Subotić, M. Kleut, N. Bugarski (Novi Sad: Filozofski fakultet): 905–908.

Vučo, J. (2013). Udžbenici italijanskog jezika za univerzitetsku nastavu, u Udžbenik u nastavi stranih jezika, ur. M. Vuković, V. Kilibarda, B. Šekularac, J. Vučo (Nikšić: Univerzitet Crne Gore): 149–161.

Ziglio, L., Rizzo, G. (2001). Nuovo Espresso 1: guida per l’insegnante. Firenze: Alma Edizioni.
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
BADOVINAC, Jelena V.; VLAŠKALIĆ, Nebojša S.. ELEMENTI KULTURE I CIVILIZACIJE U UDŽBENIKU ITALIJANSKOG JEZIKA NUOVO ESPRESSO 1 – VIDEO CORSO I CAFFÈ CULTURALE. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 289-304, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1965>. Датум приступа: 24 sep. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.289-304.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА