ISTRAŽIVANJE KOGNITIVNO-AKADEMSKE JEZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA UKLJUČENIH U SRPSKO-FRANCUSKU CLIL NASTAVU U SRBIJI: ANALIZA REZULTATA TESTIRANJA IZ PREDMETA ISTORIJA NA FRANCUSKOM JEZIKU

  • Lidija P. Pasuljević Shimwell Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Doktorske studije – modul jezik

Сажетак

Predmet istraživanja rada je ispitivanje pisane recepcije iz predmeta Istorija na francuskom jeziku među učenicima koji su uključeni u dvojezičnu srpsko-francusku nastavu prema CLIL modelu. Cilj rada je da utvrdimo da li se zahvaljujući CLIL nastavi kod učenika razvija kognitivno-akademska jezička sposobnost (eng. CALP) francuskog jezika. U istraživanju su učestvovali učenici četvrtog razreda dvojezičnih odeljenja iz Treće beogradske gimnazije i Desete gimnazije „Mihajlo Pupin”. Ispitanici su radili test iz predmeta Istorija na francuskom jeziku, koji se sastoji od zadataka vezanih za razumevanje pročitanog teksta i leksiku koja je u njemu upotrebljena. Prilikom analize rezultata primenili smo kvalitativno-kvantativnu i deskriptivnu metodu. Rezultati testiranja pokazuju da CLIL nastava daje rezultate, te da učenici na kraju školovanja imaju razvijenu CALP kompetenciju.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Bourel, G., Chevallier, M.,et al. (2011). Histoire 1re: Questions pour comprendre le XXe siècle. Paris: Hatier.
Coyle, D., Hood, F., Marsh, D. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press.
Cummins, J. (2008). ”BICS and CALP: Empirical and Theoretical Status of the Distinction”, in Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, Volume 2: Literacy, ed. B. Street & N. H. Hornberger (New York: Springer Science): 71–83.
Dale, L., Van der Es, W., Tanner, R. (2011). ”CLIL Skills“. Preuzeto 9.3.2018. URL: https://www.epnuffic.nl/en/publications/find-a-publication/clil-skills.pdf
Đurić, Lj. (2006). ”Ogledi i inovativni projekti u nastavi francuskog jezika”. Inovacije u nastavi 19: 28–40.
Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Filipović, J., Vučo, J., Đurić, Lj. (2007). ”Critical review of language education policies in compulsory primary and secondary education in Serbia”. Current Issues in Language Planning 8 (1): 222–242.
García, O. (2009). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. Malden: John Wiley & Sons Ltd.
Marsh, D. (2002). CLIL/EMILE – The European dimension: Actions, trends and foresight potential. University of Jyväskylä.
Petrović, E. (1988). Teorija nastave stranih jezika. Zagreb: Školska knjiga.
Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave „Službeni glasnik RS”, br. 105/15. Preuzeto 2.2.2016. URL: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Правилник-о-ближим-условима-за-остваривање-двојезичне-наставе-нови.pdf
Skutnab-Kangas, T. (1991). Bilingvizam da ili ne. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Vučo, J. (2006). ”U potrazi za sopstvenim modelom dvojezične nastave”. Inovacije u nastavi 19: 41–54.
Vučo, J. (2007). ”Jezici u formalnom obrazovanju u Srbiji”, u Srpski jezik i društvena kretanja (Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet): 263–278.
Vučo, J. (2009). ”Učiti na stranom jeziku – dvojezična nastava i jezik obrazovanja”, u Jezik struke: teorija i praksa (Beograd: Čigoja štampa): 245–251.
Vučo, J. (2014). ”Dvojezična nastava stranih jezika u Srbiji”, u Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike, prir. J. Filipović & O. Durbaba (Beograd: Filološki fakultet): 107–151.
Wolff, D. (2002). ”On the importance of CLIL in the context of the debate on plurilingual education in the European Union”, in CLIL/EMILE – The European dimension: Actions, trends and foresight potential, ed. D. Marsh (University of Jyväskylä): 47–48.
Zavišin, K. (2011). ”Nastava italijanskog jezika u funkciji CLIL-a”, u Jezik struke: izazovi i perspektive: (Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije): 732–740.
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
PASULJEVIĆ SHIMWELL, Lidija P.. ISTRAŽIVANJE KOGNITIVNO-AKADEMSKE JEZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA UKLJUČENIH U SRPSKO-FRANCUSKU CLIL NASTAVU U SRBIJI: ANALIZA REZULTATA TESTIRANJA IZ PREDMETA ISTORIJA NA FRANCUSKOM JEZIKU. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 297-317, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1896>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.297-317.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА