ODSTUPANJA GOVORNIKA HRVATSKOGA KAO NASLJEDNOG JEZIKA U FRANCUSKOM JEZIČNOM OKRUŽJU

  • Iva J. Šarić Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO, Paris) Departement Europe/Odjel Europa

Сажетак

Sustavnijeg ispitivanja poteškoća koje se javljaju kod nasljednih govornika hrvatskoga u francuskom jezičnom okružju do sada nije bilo. U ovom će se radu stoga identificirati, zabilježiti, raščlaniti i opisati najčešće poteškoće koje se pojavljuju u korpusu pisanih radova iz hrvatskog jezika s državne mature u Republici Francuskoj, pri čemu se koristi pojam odstupanja. Raščlamba odstupanja u ovom slučaju potvrđuje polazišnu pretpostavku o prisutnosti neizvornih, razvojnih i prijelaznih odstupanja, ali i onih izvornih. Stoga bi rezultati ove raščlambe mogli doprinijeti postavljanju smjernica za nastavu hrvatskog jezika u Francuskoj kako u hrvatskim dopunskim školama tako i unutar programa poučavanja jezika i kulture podrijetla (« enseignement de langue et de culture d'origine », ELCO), odnosno na sveučilišnoj razini.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Alujević Jukić, M., Brešan, T. (2010). “Prijenosne pogreške kod talijanskih izvornih govornika tijekom pisane produkcije na hrvatskom kao stranom jeziku“, Croatian studies Review 6: 242–252.
Bulletin officiel de l’Education nationale. Pristupljeno 25.4.2018. http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109192
Cvikić, L., Jelaska, Z., Knajet Šimić, L. (2010). “Nasljedni govornici i njihova motivacija za učenje hrvatskog jezika“, Croatian studies Review 6: 113–127.
Fredet, F., Laurian A.-M. (2006). “Analyse interférentielle et typologie des erreurs dans l’apprentissage d’une LVE : application à l’apprentissage du roumain par des francophones “, in Linguistique contrastive, linguistique appliquée, sociolinguistique: hommage à Etienne Pietri, Peter Lang : 105–124.
Gulešić-Machata, M.,Udier, S. L. (2008) “Izvorna odstupanja u hrvatskome kao inojezičnome“, Lahor 5: 19–33.
Jelaska, Z. (2014) “Vrste nasljednih govornika“, Lahor 17: 83–105.
Jelaska, Z. i sur. (2005) Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Macan, Ž., Kolaković, Z. (2008) “Prijenosna odstupanja govornika njemačkoga u ovladavanju hrvatskim jezikom“, Lahor 5: 34–52.
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Le baccalauréat et les bacheliers. Pristupljeno 24.4.2018. https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_ ES_07- le_baccalaureat_et_les_bacheliers.php
Sőrés, A. (2008) Typologie et linguistique contrastive. Théories et applications dans la comparaison des langues. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
ŠARIĆ, Iva J.. ODSTUPANJA GOVORNIKA HRVATSKOGA KAO NASLJEDNOG JEZIKA U FRANCUSKOM JEZIČNOM OKRUŽJU. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 163-178, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1887>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.163-178.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА