АУТЕНТИЧНОСТ ТЕКСТОВА У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ВИШИМ НИВОИМА УЧЕЊА

  • Јелена Р. Перишић Филозофски факултет Нови Сад Докторске студије Језик и књижевност

Сажетак

Веома битан елемент сваког курса страног језика представља уџбеник, а његов неизоставан део, поред најразличитијих типова задатака, чине текстови. Поставља се питање у којој мери ти текстови треба да буду аутентични, као и то да ли је неопходно да се међусобно разликују у погледу врсте, односно типа којем припадају. Циљ овог рада јесте провера валидности изабраних текстова према параметру аутентичности, тј. функционално-стилског домена. У складу са постављеним циљем, регистроваће се постојеће стање у уџбенику за српски језик као страни Научимо српски 2, као и захтеви изнети у релевантној консултованој литератури и Заједничком европском оквиру, на основу чега ће бити извршена анализа корпуса, регистроване доминантне особине и евентуални недостаци. На самом крају ће се дати и предлог корекције, односно допуне текстова у посматраном уџбенику.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Анђелковић, С. (2011). “Текстови српских песника и драмских писаца од катедре до сцене”, у Српски као страни језик у теорији и пракси. 2, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет): 335–341.
Byrnes, H. (1998). “Teaching reading”, in Reading in the beginning and intermediate college foreign language class. Modules for the profesional preparation of teaching assistants in foreign languages. Pristupljeno 21. 3. 2017.
URL: .
Ђоровић, Д. (2011). “Вештине читања и развијања вокабулара за специфичне потребе у настави језика струке на универзитетском нивоу”. Теме 35/3: 819–836. Приступљено 20. 3. 2017. URL: .
Marković, J. (2005). “Ekstenzivno čitanje u nastavi stranih jezika”. Radovi Filozofskog fakulteta 6–7: 491–497. Pristupljeno 23. 3. 2017.
URL: .
Миловановић, А. (2007). “Савремене методе и нови приступи у учењу српског као страног језика”. Српски као страни језик у теорији и пракси. 1, ур. М. Дешић (Београд: Филолошки факултет): 91–98.
Scrivener, J. (2005). Learning Teaching – A guidebook for English language teachers – Second Edition. Great Britain: Macmillan Publishers Limited. Pristupljeno 20. 3. 2017. URL: .
Ur, P. (1997). Discussion that Work: Task-centered fluency practice. Cambridge: University Press.
Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje, nastava, ocjenjivanje (2003). Podgorica: Ministarstvo prosvjete.
ИЗВОРИ:
Alanović, M. i dr. (2007). Naučimo srpski (Let's learn Serbian) 2. Novi Sad: Dnevnik – novine i časopisi.
Blic – online. Pristupljeno 10. 6. 2015.
URL: .
Dučić, J. (2005). Blago cara Radovana; Jutra sa Leutara. Novi Sad: Ljubitelji knjige.
Gladić, N. (2011). Gastronomad. Beograd: Laguna. Pristupljeno 10. 6. 2015.
URL: .
Пипер, П., Драгићевић Р., Стефановић М. (2005). Асоцијативни речник српскога језика. Београд: Београдска књига: Службени лист СЦГ: Филолошки факултет.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 10 (1978). Београд: Српска академија наука и уметности: Институт за српскохрватски језик.
Uputstvo za lek Diprosalic (poslednji put odobreno: avgust, 2012). Belgija: Schering–Plough Labo N. V. (proizvođač); Beograd: Schering-Plough Central East AG (predstavništvo).
Вечерње новости – онлајн. Приступљено 10. 6. 2015. URL: .
Објављено
12. 01. 2018.
Како цитирати
ПЕРИШИЋ, Јелена Р.. АУТЕНТИЧНОСТ ТЕКСТОВА У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ВИШИМ НИВОИМА УЧЕЊА. Методички видици, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 233-249, jan. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1866>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.233-249.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА