ДИЈАХРОНИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА РУСИСТИЧКИХ КАТЕДРИ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ

  • Слободанка В. Перкучин Филозофски факултет – Русистика, Нови Сад

Сажетак

Рад представља дескриптивно и прескриптивно сагледавање програмског дела курикулума у домену језичке дијахроније, њихово вредновање и критичку оцену уз давање начелних сугестија за корекцију у оквиру креирања јединственог и непротивуречног модела система наставе у датој области на студијама русистике у српској говорној средини.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ПЕРКУЧИН, Слободанка В.. ДИЈАХРОНИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА РУСИСТИЧКИХ КАТЕДРИ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 96-104, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/755>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.96-104.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

дијахронијске дисциплине, високошколска русистика, студијски курикулуми (програм), опис, анализа, евалуација, корекција, унификовани модел система наставе