УПОРЕДНА ГРАМАТИКА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА – ЦЕНТРАЛНА ДИЈАХРОНИЈСКА ДИСЦИПЛИНА НА СТУДИЈАМА РУСИСТИКЕ У СРБИЈИ

  • Слободанка В. Перкучин Филозофски факултет, Нови Сад – Pуски језик и књижевност

Сажетак

Рад представља покушај сагледавања значаја Упоредне граматике словенских језика као централне дијахронијске дисциплине на студијама русистике у Србији. У раду се предочавају концепцијa и описивање теоријског и практичног аспекта наставног процеса, дефинишу основне компоненте наставе са освртом на актуелно курикуларно стање уз сугестије за корекцију у циљу успешнијег конципирања, реализације и евалуације, кaо и оптимизације наставе у русистичком профилу.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ПЕРКУЧИН, Слободанка В.. УПОРЕДНА ГРАМАТИКА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА – ЦЕНТРАЛНА ДИЈАХРОНИЈСКА ДИСЦИПЛИНА НА СТУДИЈАМА РУСИСТИКЕ У СРБИЈИ. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 307-322, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/270>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.307-322.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

Методика наставе, дијахронијске дисциплинe, Упоредна граматика словенских језика, русистика