ISTRAŽIVANJE KOGNITIVNO-AKADEMSKE JEZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA UKLJUČENIH U SRPSKO-FRANCUSKU CLIL NASTAVU U SRBIJI: ANALIZA REZULTATA TESTIRANJA IZ PREDMETA ISTORIJA NA FRANCUSKOM JEZIKU

  • Lidija P. Pasuljević Shimwell Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Doktorske studije – modul jezik

Сажетак

Predmet istraživanja rada je ispitivanje pisane recepcije iz predmeta Istorija na francuskom jeziku među učenicima koji su uključeni u dvojezičnu srpsko-francusku nastavu prema CLIL modelu. Cilj rada je da utvrdimo da li se zahvaljujući CLIL nastavi kod učenika razvija kognitivno-akademska jezička sposobnost (eng. CALP) francuskog jezika. U istraživanju su učestvovali učenici četvrtog razreda dvojezičnih odeljenja iz Treće beogradske gimnazije i Desete gimnazije „Mihajlo Pupin”. Ispitanici su radili test iz predmeta Istorija na francuskom jeziku, koji se sastoji od zadataka vezanih za razumevanje pročitanog teksta i leksiku koja je u njemu upotrebljena. Prilikom analize rezultata primenili smo kvalitativno-kvantativnu i deskriptivnu metodu. Rezultati testiranja pokazuju da CLIL nastava daje rezultate, te da učenici na kraju školovanja imaju razvijenu CALP kompetenciju.

Референце

Bourel, G., Chevallier, M.,et al. (2011). Histoire 1re: Questions pour comprendre le XXe siècle. Paris: Hatier.
Coyle, D., Hood, F., Marsh, D. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press.
Cummins, J. (2008). ”BICS and CALP: Empirical and Theoretical Status of the Distinction”, in Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, Volume 2: Literacy, ed. B. Street & N. H. Hornberger (New York: Springer Science): 71–83.
Dale, L., Van der Es, W., Tanner, R. (2011). ”CLIL Skills“. Preuzeto 9.3.2018. URL: https://www.epnuffic.nl/en/publications/find-a-publication/clil-skills.pdf
Đurić, Lj. (2006). ”Ogledi i inovativni projekti u nastavi francuskog jezika”. Inovacije u nastavi 19: 28–40.
Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Filipović, J., Vučo, J., Đurić, Lj. (2007). ”Critical review of language education policies in compulsory primary and secondary education in Serbia”. Current Issues in Language Planning 8 (1): 222–242.
García, O. (2009). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. Malden: John Wiley & Sons Ltd.
Marsh, D. (2002). CLIL/EMILE – The European dimension: Actions, trends and foresight potential. University of Jyväskylä.
Petrović, E. (1988). Teorija nastave stranih jezika. Zagreb: Školska knjiga.
Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave „Službeni glasnik RS”, br. 105/15. Preuzeto 2.2.2016. URL: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Правилник-о-ближим-условима-за-остваривање-двојезичне-наставе-нови.pdf
Skutnab-Kangas, T. (1991). Bilingvizam da ili ne. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Vučo, J. (2006). ”U potrazi za sopstvenim modelom dvojezične nastave”. Inovacije u nastavi 19: 41–54.
Vučo, J. (2007). ”Jezici u formalnom obrazovanju u Srbiji”, u Srpski jezik i društvena kretanja (Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet): 263–278.
Vučo, J. (2009). ”Učiti na stranom jeziku – dvojezična nastava i jezik obrazovanja”, u Jezik struke: teorija i praksa (Beograd: Čigoja štampa): 245–251.
Vučo, J. (2014). ”Dvojezična nastava stranih jezika u Srbiji”, u Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike, prir. J. Filipović & O. Durbaba (Beograd: Filološki fakultet): 107–151.
Wolff, D. (2002). ”On the importance of CLIL in the context of the debate on plurilingual education in the European Union”, in CLIL/EMILE – The European dimension: Actions, trends and foresight potential, ed. D. Marsh (University of Jyväskylä): 47–48.
Zavišin, K. (2011). ”Nastava italijanskog jezika u funkciji CLIL-a”, u Jezik struke: izazovi i perspektive: (Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije): 732–740.
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
PASULJEVIĆ SHIMWELL, Lidija P.. ISTRAŽIVANJE KOGNITIVNO-AKADEMSKE JEZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA UKLJUČENIH U SRPSKO-FRANCUSKU CLIL NASTAVU U SRBIJI: ANALIZA REZULTATA TESTIRANJA IZ PREDMETA ISTORIJA NA FRANCUSKOM JEZIKU. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 297-317, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1896>. Датум приступа: 10 dec. 2018 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.297-317.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##