ПРИМЕНА МЕТОДЕ МНЕМОТЕХНИКЕ У НАСТАВИ ФОНОЛОГИЈЕ

  • Марина С. Јањић Филозофски факултет, Ниш

Сажетак

Рад се бави питањима наставне методологије при обради градива заснованог на фактима који морају бити упамћени. Потреба за меморисањем класификација гласова по различитим критеријумима (посебно подела сугласника по звучности, начину и месту стварања) не само да представљају проблем ученицима, већ делују регресивно приликом обраде важних јединица из области морфофонологије, у првом месту гласовних алтернација. У раду се полази од становишта да, упркос критикама које се упућују на рачун догматске и репродуктивне наставе, у тзв. старој школи постоје многе вредности које, употребљене на прави начин у духу наставног конструктивизма, могу бити веома ефикасно примењене и у савременој школи. Једна од таквих је и метода мнемотехнике, која представља најкреативнији начин репродуктивног учења. У раду се анализирају могућности њене примене у савременој настави фонологије уз креирање иновативне педагошке апликације.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Објављено
21. 09. 2015.
Како цитирати
ЈАЊИЋ, Марина С.. ПРИМЕНА МЕТОДЕ МНЕМОТЕХНИКЕ У НАСТАВИ ФОНОЛОГИЈЕ. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 9-23, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1406>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.9-23.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

мнемотехника, реченични мнемоници, фонетика и фонологија.