MEĐUJEZIČKI UTICAJ U USVAJANJU ENGLESKOG JEZIKA

  • Marina V. Jajić Novogradec Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Katedra za rusistiku Zagreb

Сажетак

Usled uvođenja obavezne ili izborne nastave dva ili više stranih jezika u škole, razvilo se i zanimanje za međujezičko istraživanje višejezičnih učenika. Cilj ovog rada je da istraži ovaj međujezički fenomen u školskom kontekstu usmeravajući se na višejezične učenike engleskog jezika kao trećeg jezika. U prvom delu rad se bavi važnim aspektima međujezičkog uticaja na usvajanje trećeg jezika. Bavimo se, takođe, bavimo ranijim istraživanjima međujezičkog uticaja na usvajanje trećeg jezika i faktorima koji se u tim istraživanjima ispituju. U drugom delu dajemo pregled istraživanja koje je sprovedeno za potrebe ovog rada na uzorku od 16 učenika srednje škole tokom dva pismena zadatka na engleskom jeziku, gde opisujemo frekvenciju, tip i smer međujezičkih uticaja u usvajanju engleskog jezika.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
JAJIĆ NOVOGRADEC, Marina V.. MEĐUJEZIČKI UTICAJ U USVAJANJU ENGLESKOG JEZIKA. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 181-198, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1064>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.181-198.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

usvajanje trećeg jezika, međujezički uticaj, engleski jezik