ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР НА ЧАСОВИМА (ФОНЕТИКЕ) СРПСКОГА ЈЕЗИКА – ПРАКТИЧНИ ПРИМЕР УПОТРЕБЕ ПРОГРАМА PREZI И HOTPOTATOES

  • Aлександар М. Новаковић Универзитет у Нишу, Филозофски факултет – докторске студије филологије

Сажетак

Нови век, по правилу, некако природно и с правом, поставља пред школу нове изазове. Последњих десетак година интезивно се ради на развијању и усавршавању дидактичких медија, наставних метода и облика рада, а све у функцији подизања ефикасности наставног процеса. Посебна пажња се посвећује коришћењу рачунара у настави српскога језика. Примена рачунара у области фонетике (и фонологије), као дела наставног подручја српског језика, међутим, некако се увек оставља по страни. Наиме, готово да не постоји рад који се бави употребом рачунара у овој области српскога језика. Стога, чланак даје практичну могућност употребе рачунарског софтвера (Prezi, HotPotatoes) у обради наставних јединица из фонетике и фонологије.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
НОВАКОВИЋ, Aлександар М.. ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР НА ЧАСОВИМА (ФОНЕТИКЕ) СРПСКОГА ЈЕЗИКА – ПРАКТИЧНИ ПРИМЕР УПОТРЕБЕ ПРОГРАМА PREZI И HOTPOTATOES. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 81-94, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1058>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.81-94.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

настава српског језика, рачунар, образовни софтвер, Prezi, HotPotatoes