МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП НАСТАВНОЈ ЈЕДИНИЦИ ДУШКО РАДОВИЋ „КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС“ КРОЗ ПРИМЕНУ АКТАНЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА

  • Марија М. Бјељац ОШ „Бора Станковић“, Каравуково

Сажетак

Рад представља наставно тумачење одломка књижевног дела „Капетан Џон Пиплфокс“ Душка Радовића који се обрађује у петом разреду основне школе. Посебна пажња посвећена је драмском извођењу одломка чији је циљ да мотивише ученике за читање целог дела, али и за активно учествовање у анализи одломка. Истиче се и значај примене актанцијалног модела у процесу анализе дела, диференциране наставе и вршњачке подршке, који пружају наставнику могућност да драмски књижевни текст обради на занимљив и креативан начин и тако мотивише ученике за читање књижевних дела, али и омогући ученицима да активно учествују на часу обраде. Кроз корелацију редовне наставе српског језика и ваннаставних активности, луткарске секције, код ученика се буди свест и љубав према сценској уметности.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
БЈЕЉАЦ, Марија М.. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП НАСТАВНОЈ ЈЕДИНИЦИ ДУШКО РАДОВИЋ „КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС“ КРОЗ ПРИМЕНУ АКТАНЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 43-56, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1056>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.43-56.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

обрада одломка, актанцијални модел, диференцирана настава, вршњачко учење, луткарска представа, луткарска секција