ОДНОС АНДРАГОГИЈЕ И ПЕДАГОГИЈЕ У УЛОГАМА НАСТАВНИКА У АНДРАГОШКОЈ НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

  • Горана З. Билић Пријић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Докторанд на Методици наставе

Сажетак

Зачеци андрагогије и дидактике страних језика настали су као део универзалне и неиздиференциране педагошке теоријске мисли о васпитању и образовању. Средином 20. века јавила се борба да се андрагошка теоријска мисао и пракса издиференцирају у односу на општу педагошку мисао. Данас фокус више није на диференцијацији и супротстављању андрагогије и педагогије већ на њиховом преплитању и развоју кроз међусобне утицаје. Андрагогија и педагогија посматрају се као две тачке једног континуума. У развоју улога наставника у андрагошкој настави енглеског језика преплићу се андрагошки и педагошки утицаји, са приметном тенденцијом да настава и улоге наставника временом постају све више андрагошки. У овом раду покушаћемо да прикажемо преплитање утицаја педагошке и андрагошке теоријске мисли на улогу наставника у андрагошкој настави кроз историју, са фокусом на улогу наставника у андрагошкој настави енглеског језика данас.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
БИЛИЋ ПРИЈИЋ, Горана З.. ОДНОС АНДРАГОГИЈЕ И ПЕДАГОГИЈЕ У УЛОГАМА НАСТАВНИКА У АНДРАГОШКОЈ НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 201-212, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/685>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.201-212.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

андрагогија, педагогија, дидактика страних језика, улога наставника у андрагошкој настави, енглески језик