АНАЛИЗА ЦИЉНЕ СИТУАЦИЈЕ У ОКВИРУ ВЕШТИНЕ ПИСАЊА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА ДЕПАРТМАНИМА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У СРБИЈИ

  • Тијана Ј. Дабић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Докторанд на Методици наставе

Сажетак

Способност да се успешно писмено комуницира са пословним партнерима на енглеском језику, као и да се обављају многи други пословни задаци на енглеском језику, који подразумевају писмену форму, постао је један од императива будућих стручњака у области Информационих технологија у Србији. Анализа потреба, у овом случају анализа циљне ситуације, имала је за циљ да дође до листе писмених форми које је потребно да студенти Информационих технологија савладају да би могли да успешно функционишу у својој професији. Анализа је извршена на осам департмана информационих технологија у Србији. Испитана су мишљења професора, асистената и студената помоћу структурисаног интервјуа. Њихова мишљена упоређена су са писменим активностима наведеним у наставним плановима и програмима за предмет Енглески језик на департманима на којима је истраживање спроведено. Добијени резултати могу се користити за редефинисање делова наставних планова и програма предмета Енглески језик на департманима информационих технологија у Србији и земљама у региону.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ДАБИЋ, Тијана Ј.. АНАЛИЗА ЦИЉНЕ СИТУАЦИЈЕ У ОКВИРУ ВЕШТИНЕ ПИСАЊА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА ДЕПАРТМАНИМА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У СРБИЈИ. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 163-182, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/683>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.163-182.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

стручни енглески језик, информационе технологије, анализа циљне ситуације, вештина писања