МЕТОДИЧКА ОБРАДА РОМАНА <em>СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА</em> СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

  • Бојана В. Анђелић Филозофски факултет, Нови Сад – Методика наставе, докторанд

Сажетак

Рад се бави романом Сеоска учитељица Светолика Ранковића. Даје се аналитички и методички приступ. Писац говори о животним приликама учитељства у Србији пред крај 19. века. Уме да запази негативно у друштву, те у Сеоској учитељици приказује духовну заосталост српског народа, уску и омеђену средину, ниску интелигенцију сељака, као и учитељске муке и патње у селу.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
АНЂЕЛИЋ, Бојана В.. МЕТОДИЧКА ОБРАДА РОМАНА СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 147-163, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/260>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.147-163.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

реализам, образовање, учитељ, учитељица, школа, село, методички приступ