ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ У ДНЕВНОМ ПЛАНИРАЊУ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

  • Татјана М. Вјештица Филозофски факултет, Нови Сад – Српски језик и лингвистика, мастер ОШ „Петефи бригада” Кула

Сажетак

У раду се најпре наводе основна објашњења о образовним стандардима и њихове карактеристике с посебним освртом на образовне стандарде за српски језик. Затим се даје предлог примене образовних стандарда у оквиру конкретних наставних јединица у различитим наставним областима и различитим нивоима постигнућа ученика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ВЈЕШТИЦА, Татјана М.. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ У ДНЕВНОМ ПЛАНИРАЊУ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 135-146, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/259>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.135-146.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

настава српског језика, образовни стандарди, нивои постигнућа, планирање наставе, наставне јединице