KARAKTERISTIKE AKADEMSKIH STUDIJA KAO MOTIV EMIGRACIJE STUDENATA – PRIMER STUDENATA U BEČU

Главни садржај чланка

Snežana S. Stojšin
Marica N. Šljukić
Vladan D. Vidicki
Sara R. Mejdžor

Сажетак

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja koje je urađeno krajem 2021. i početkom 2022. godine sa srpskim studentima na sva tri nivoa studija u Beču, u Austriji. Osnovni cilj rada jeste analiza motiva emigracije naših studenata, a osnovna pretpostavka u istraživanju bila je da kvalitet obrazovanja nije osnovni razlog zbog kojeg studenti odlaze u inostranstvo na osnovne, master i doktorske studije, što je na kraju istraživanja i potvrđeno. U istraživanju, u kojem su podaci prikupljeni elektronskim upitnikom, učestvovalo je 287 ispitanika. Analiza rezultata pokazala je da je najveći deo studenata poreklom iz velikih univerzitetskih centara, kao što su Beograd, Banja Luka i Novi Sad, a da su na njhove odluke, pored veće mogućnost nalaženja posla sa diplomom inostranog fakulteta, uticali i kvalitet studija, kao i motivi poput želje da iskuse život u stranoj zemlji.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Stojšin, S. S., Šljukić, M. N., Vidicki, V. D., & Mejdžor, S. R. (2023). KARAKTERISTIKE AKADEMSKIH STUDIJA KAO MOTIV EMIGRACIJE STUDENATA – PRIMER STUDENATA U BEČU. Методички видици, 14(14-2), 363–381. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.363-381
Bрој часописа
Секција
ОПШТЕ ОБРАЗОВНЕ И ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ
Биографије аутора

Snežana S. Stojšin

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

Marica N. Šljukić

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

Vladan D. Vidicki

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

Sara R. Mejdžor

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

Референце

Ahmad, S. Z., Buchanan F. R. (2016). Choices of Destination for Transnational Higher Education: ‘Pull’ Factors in an Asia Pacific Market. Educational Studies 42 (2): 163–180.

ASBiH Demografija i socijalne statistike: Visoko obrazovanje u školskoj 2021/22 godini. (2022). Godina XVII Sarajevo 1. 6. 2022. godine (1), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Pristupljeno 4. 6. 2023. URL: .

Bobić, M., Vesković Anđelković M., Kokotović Kanazir V. (2016). Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade. Beograd: Međunarodna organizacija za migracije.

Bobić, M., Vesković Anđelković, M. (2016). Profil i stavovi potencijalnih migranata iz Srbije. Glasnik etnografskog instituta SANU 64 (3): 469–491. doi: 10.2298/GEI151019003B

Brooks, R., Waters, J. (2011). Student Mobilities, Migration and the Internationalization of Higher Education. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

İnce, C. (2020). From brain drain to brain circulation: brain power in regional development. International Journal of Eurasia Social Sciences 11 (42): 1092–1114.

Kabinet ministra za demografiju i populacionu politiku (2018). Migracije studenata [Kabinet MDPP]. Beograd: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republički zavod za statistiku.

Lipura, S. J., Collins, F. L. (2020). Towards an integrative understanding of contemporary educational mobilities: a critical agenda for international student mobilities research. Globalisation, Societies and Education 18(3): 343–359. doi: 10.1080/14767724.2020.1711710

Marković Krstić, S. (2021). Stanovništvo u sociološkom kontekstu: Niš: Filozofski fakultet.

Marjanović, D. (2015). Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji. Beograd: Međunarodna organizacija za migracije.

Matić, S., Lopušina, M. (2019). Srbi u Austriji. Novi Sad: Prometej, EUPROGRESS.

Milovanović, R., Stojanović, B., Ćirković Miladinović, I. (2020). Stavovi studenata prema internacionalizaciji visokog obrazovanja. Inovacije u nastavi 33 (2): 86–96. doi: 10.5937/inovacije2002086M

OECD (2021). Student mobility, Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. Pristupljeno 3. 5. 2023. URL:

Pavlović, D., Vujčić, V., Milentijević, I., Pekić Quarrie S. (2012). Internacionalizacija visokog obrazovanja: ključni koncepti i elementi. XVIII Skup Trendovi razvoja Internacionalizacija univerziteta, Paper 1.2–1: 1–4. Pristupljeno 2. 6. 2023. URL: .

Predojević Despić, J. (2015). Migracije visokoobrazovanih lica iz Srbije od 1991. godine u Kanadu i Sjedinjene Američke Države (neobjavljena doktorska teza). Pristupljeno 7. 6. 2023. URL: .

Rašević, M. (2016). Migracije i razvoj u Srbiji, Beograd: Međunarodna organizacija za migracije.

Srednje obrazovanje – početak školske 2022/2023, Bilten 694. Beograd: Republički zavod za statistiku. Pristupljeno 6. 7. 2023. URL: .

Stanković, D. (2011). Odliv mozgova kao gubitak i(li) dobitak za zemlju porekla. Godišnjak fakulteta političkih nauka 5 (5): 515–526.

Statistik Austria. (2021a). Statisticshes Jahrbuch. Migration und Integration. Zahlen, Daten, Indikatoren. Vienna: Statistik Austria.

Statistik Austria. (2021b). Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2021 nach detailliertem Geburtsland. Vienna: Statistik Austria.

Stojšin, S. (2021). Promene u migratornim sklonostima seoske omladine: primer naselja Kać. Sociološki pregled 56 (4): 1361–1381. doi.org/10.5937/socpreg55-34562

Stojšin, S. (2018). Stanovništvo – sociološka perspektiva. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Stojšin, S. (2014). Internet kao predmet istraživanja i/ili sredstvo za prikupljanje podataka – sa osvrtom na elektronski upitnik, u Internet i društvo: međunarodni tematski zbornik radova, ur. D. Todorović, D. Petrović, D. Prlja. (Beograd: Srpsko sociološko društvo: Institut za uporedno pravo; Niš: Filozofski fakultet): 197–214.

Strategija o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027. godine. Službeni glasnik RS, 21/2020.

Vasojević, N. (2022). Međunarodni studenti, korisnici državnih stipendija Republike Srbije i njihovo školovanje u 21. veku. Sociološki pregled 56 (3): 904–928. doi: 10.5937/socpreg56-39367

Vasojević, N., Krnjaić, Z., Кirin, S. (2018). Stipendisti školovani u inostranstvu, povratnici u akademskoj zajednici u Srbiji. Sociološki pregled 52 (3): 938–959. doi: 10.5937/socpreg52-17682

Visoko obrazovanje 2021/2022. (2022). Beograd: Republički zavod za statistiku, Pristupljeno 3. 6. 2023. URL: .

INTERNET IZVORI

https://studiranjeuevropi.com/studiranje-u-becu

https://www.inoedukacija.com/page/studiranje-u-austriji/