ОНЛАЈН НАСТАВА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19

Главни садржај чланка

Mihaela C. Trifan

Сажетак

Процес подучавања румунског језика за посебне намене је тежак и често укључује груписање ученика у тимове према области њиховог интересовања. Постојање хомогене групе студената са сличним интересовањима и могућностима за будуће универзитетске студије ретка је појава на нашем универзитету, тако да се настава румунског језика ретко изводи са целом групом, и често укључује активности назване „рад у тиму”. На основу резултата истраживања и упитника, који је дат студентима припремне године на Универзитету за нафту и гас у Плоештију, овај рад анализира потешкоће са којима се студенти сусрећу током наставе румунског језика за посебне намене (најпре асинхроне наставе, а затим и наставе у реалном времену путем видео-конференције). У последњем делу рада говори се о употреби искуства асинхроне наставе током наредних семестара за унапређење синхроне и мешовите наставе за исту дисциплину и са сличним групама студената.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Trifan, M. C. (2023). ОНЛАЈН НАСТАВА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19. Методички видици, 14(14-1), 161–182. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.161-182
Секција
TEACHING AND LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE RISE OF ELEARNING
Author Biography

Mihaela C. Trifan

Petroleum-Gas University of Ploiești    

Faculty of Letters and Sciences, Philology Department         

Референце

Adam, S. L., Stan, R. S., Monaga, A. S., Oroian, E., Rusu, M. (2009). Using the Communicative Method in the Process of Teaching/Learning Specialized Vocabulary. Bulletin UASVM Horticulture 66(2): 781–785.

Almekhlafy, S. S. A. (2020). Online learning of English language courses via Blackboard at Saudi universities in the era of COVID-19: perception and use. PSU Research Review 5 (1): 16–32.

Atmojo, A. E. P., Nugroho, A. (2020). EFL classes must go online! Teaching activities and challenges during COVID-19 pandemic in Indonesia. Register Journal 13(1): 49–76.

Bailey, D. R., Lee, A. R. (2020). Learning from experience in the midst of Covid-19: Benefits, challenges, and strategies in online teaching. Computer Assisted Language Learning Electronic Journal (CALL-EJ) 21(2): 176–196.

Ciornei, I. S. (2019). Predarea limbajelor de specialitate la anul pregătitor de limba română, in Predarea, receptarea şi evaluarea limbii române ca limbă străină. Dimensiune a interculturalităţii, ed. L. Netedu (Ploiești: Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești): 11–17.

Cursurile de la UPG Ploiești, sistate până la data de 29 martie (2020). ph-online.ro. Accesat 13. 7. 2022. URL: .

Erarslan, A. (2021). English language teaching and learning during Covid-19: A global perspective on the first year. Journal of Educational Technology & Online Learning 4 (2): 349–367.

Hartshorn, K. J., Mcmurry, B. L. (2020). The effects of the COVID-19 pandemic on ESL learners and TESOL practitioners in the United States. International Journal of TESOL Studies 2: 140–156.

Hazaea, A. N., Bin-Hady, W. R. A., Toujan, M. M. (2021). Emergency remote English language teaching in the Arab league countries: Challenges and remedies. Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal(CALL-EJ) 22 (1): 207–229.

Huang, M., Shi, Y., Yang, X. (2021). Emergency remote teaching of English as a foreign language during COVID-19: Perspectives from a university in China. International Journal of Educational Research and Innovation (Ijerı) 15: 400–418.

Novikov, P. (2020). Impact of COVID-19 emergency transition to on-line learning on international students’ perceptions of educational process at Russian University. Journal of Social Studies Education Research 11(3): 270–302.

Rifiyanti, H. (2020). Learners’ perceptions of online English learning during Covid-19 pandemic. Scope: Journal of English Language Teaching 5 (1): 31–35.

Sepulveda-Escobar, P., Morrison, A. (2020). Online teaching placement during the COVID-19 pandemic in Chile: Challenges and opportunities. European Journal of Teacher Education 43 (4): 587–607.

Standford, A. (2020). Coronavirus: Half of humanity on lockdown in 90 countries. Euronews. Accesat 13. 7. 2022. URL: .

Yi, Y., Jang, J. (2020). Envisioning possibilities amid the COVID-19 pandemic: Implications from English language teaching in South Korea. TESOL Journal 11 (3): 1–5.