ЕФИКАСНОСТ ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СТРУКЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19

Главни садржај чланка

Laura Ioana V. Leon

Сажетак

Циљ овог рада је да покаже успешност преласка на онлајн наставу због пандемије вируса КОВИД-19, у контексту наставе енглеског језика струке (ЕСЈ – Медицински енглески) на Универзитету за медицину и фармацију „Григоре Т. Попа”, Јаши, Румунија. Главни изазов са којим смо се суочили био је како да задржимо интересовање наших студената за часове енглеског језика. Трудили смо се да наше курсеве и семинаре модернизујемо и учинимо што занимљивијим. Уз то, било је изузетно важно да током процеса онлајн предавања унапредимо традиционалне вештине (читање, говор, писање и слушање) и пронађемо најадекватније активности за обављање наведених активности у онлајн окружењу.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Leon, L. I. V. (2023). ЕФИКАСНОСТ ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СТРУКЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19. Методички видици, 14(14-1), 147–159. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.147-159
Секција
TEACHING AND LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE RISE OF ELEARNING
Author Biography

Laura Ioana V. Leon

„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania

Faculty of Medicine, Department of Preventive Medicine and Interdisciplinarity

Референце

Damayanti, S., Irwan, I. (2021). Online learning in EFL Classroom during Pandemic Covid-19: Teaching Activities, Problems and Solutions. IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature 9 (1): 463–474. Accessed 7. 3. 2023. URL: .

Lassoued, Z., Alhendawi, M., Bashitialshaaer, R. (2020). An Exploratory Study of the Obstacles for Achieving Quality in Distance Learning during the Covid-19 Pandemic. Education Science 10(9): 232. Accessed 7. 3. 2023.

URL: < https://www.mdpi.com/2227-7102/10/9/232>.

Rohmawati, Cucum. (2021). Internet based learning during COVID-19 pandemic in the EFL classroom. Journal of English Language Teaching and Literature 4 (2): 28–38.

Tumen, S., Çelik, V., Kwestan, H. A. (2021). The Impact of Covid-19 pandemic in EFL classes through the lenses of secondary learners. Shanlax International Journal of Education 9 (4): 389–406. Accessed 7. 3. 2023. URL: < https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1309616.pdf >.

Zou, B., Huang, L., Ma, W., Qiu, Y. (2021). Evaluation of the effectiveness of EFL online teaching during the COVID-19 pandemic. Sage Open 11 (4): 1–17. Accessed 7. 3. 2023. URL: < https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/21582440211054491>.