INFORMATIVNI TEKSTOVI U UDŽBENICIMA SRPSKOG JEZIKA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

  • Jelena Lj. Spasić Univerzitet u Kragujevcu Fakultet pedagoških nauka Katedra za filološke nauke

Сажетак

Primenom deskriptivne metode u radu ispitujemo zastupljenost i raznovrsnost informativnih tekstova u udžbenicima srpskog jezika za četvrti razred osnovne škole. Korpus čine aktuelni udžbenici različitih izdavača. Analizom su izdvojene vrste i funkcije informativnih tekstova koji su zastupljeni u udžbenicima srpskog jezika za četvrti razred osnovne škole. Informativne tekstove u našem korpusu analiziramo primenjujući kriterijum primerenosti uzrastu, kao i na osnovu prateće didaktičko-metodičke aparature. Analiza pokazuje da u čitankama najčešće postoje tekstovi iz enciklopedija o pojmovima iz književnog dela, dok u gramatikama i radnim sveskama preovlađuju tekstovi svakodnevne namene za proveru razumevanja pročitanog ili zasićeni jezičkim pojavama koje se obrađuju. Značaj ovakvog izučavanja ogleda se u analizi postojećeg stanja i preporukama za unapređivanje nastave srpskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole. Veća zastupljenost informativnih tekstova u udžbenicima, uz odgovarajuću didaktičko-metodičku literaturu, doprinosi razvoju funkcionalne i medijske pismenosti, kao i unapređivanju čitalačke kompetencije.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

IZVORI

Цветановић, З., Килибарда, Д. (2020). Читанка. Српски језик за четврти разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. [Cvetanović, Z., Kilibarda, D. (2020). Čitanka. Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: BIGZ školstvo].

Цветановић, З., Килибарда, Д. (2020а). Радна свеска уз Читанку. Српски језик за четврти разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. [Cvetanović, Z., Kilibarda, D. (2020a). Radna sveska uz Čitanku. Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: BIGZ školstvo].

Димитријевић, М. (2021). Читанка 4: српски језик за четврти разред основне школе. Београд: Вулкан издаваштво. [Dimitrijević, M. (2021). Čitanka 4: srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Vulkan izdavaštvo].

Јоксимовић, С. (2020). Читанка за четврти разред основне школе. Београд: Фреска. [Joksimović, S. (2020). Čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Freska].

Јоксимовић, С. (2020а). Српски језик 4. Радна свеска за четврти разред основне школе. Београд: Фреска. [Joksimović, S. (2020a). Srpski jezik 4. Radna sveska za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Freska].

Јоксимовић, С. (2020б). Свет речи. Српски језик 4. Језик и језичка култура: уџбеник за четврти разред основне школе. Београд: Фреска. [Joksimović, S. (2020b). Svet reči. Srpski jezik 4. Jezik i jezička kultura: udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Freska].

Јовић, М., Тодоров, Н. (2021). Читанка: уџбеник за четврти разред основне школе. Београд: Едука. [Jović, M., Todorov, N. (2021). Čitanka: udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Eduka].

Јухас, И., Игњатовић, Ј. (2021). Поуке о језику: уџбеник из српског језика за четврти разред основне школе. Београд: Едука. [Juhas, I., Ignjatović, J. (2021). Pouke o jeziku: udžbenik iz srpskog jezika za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Eduka].

Маринковић, С. (2020а). Српски језик 4: за четврти разред основне школе. Београд: Креативни центар. [Marinković, S. (2020a). Srpski jezik 4: za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar].

Маринковић, С., Марковић, С. (2020). Читанка 4: српски језик за четврти разред основне школе. Београд: Креативни центар. [Marinković, S., Marković, S. (2020). Čitanka 4: srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar].

Милићевић, Д., Ракоњац Николов, С., Колаковић, К., Петровић, А. (2021). Радна свеска 4: уз Граматику за четврти разред основне школе. Београд: Вулкан издаваштво. [Milićević, D., Rakonjac Nikolov, S., Kolaković, K., Petrović, A. (2021). Radna sveska 4: uz Gramatiku za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Vulkan izdavaštvo].

Срдић, Ј., Петковић, З. (2021). Граматика за српски језик за четврти разред основне школе. Београд: Клет. [Srdić, J., Petković, Z. (2021). Gramatika za srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klet].

Стакић, М., Ивезић, А. (2020). Граматика: уџбеник и радна свеска. Српски језик за четврти разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. [Stakić, M., Ivezić, A. (2020). Gramatika: udžbenik i radna sveska. Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: BIGZ školstvo].

Станковић Шошо, Н., Чабрић, С. (2021). Читанка за српски језик за четврти разред основне школе. Београд: Нови Логос. [Stanković Šošo, N., Čabrić, S. (2021). Čitanka za srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos].

Станковић Шошо, Н., Срдић, Ј., Петковић, З. (2021). Радна свеска уз уџбенички комплет из српског језика за четврти разред основне школе. Београд: Нови Логос. [Stanković Šošo, N., Srdić, J., Petković, Z. (2021). Radna sveska uz udžbenički komplet iz srpskog jezika za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos].

Тодоров, Н., Кеча, С., Јухас, И., Игњатовић, Ј. (2021). Радна свеска српски језик: уџбеник за четврти разред основне школе. Београд: Едука. [Todorov, N., Keča, S., Juhas, I., Ignjatović, J. (2021). Radna sveska srpski jezik: udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Eduka].

Жежељ, Р. (2020). Наш језик и култура изражавања. Српски језик за четврти разред основне школе. Београд: Klett. [Žeželj, R. (2020). Naš jezik i kultura izražavanja. Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klett].

Жежељ, Р. (2020а). Радна свеска уз Читанку. Српски језик за четврти разред основне школе. Београд: Klett. [Žeželj, R. (2020a). Radna sveska uz Čitanku. Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klett].

Жежељ, Р. (2020б). Река речи. Читанка за четврти разред основне школе. Београд: Klett. [Žeželj, R. (2020b). Reka reči. Čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klett].

LITERATURA

Alvarado, M., Boyd-Barret, O. (1992). Media education: introduction. London: BFI Pub.

Bićanin, J. (2017). Neknjiževni tekstovi u poučavanju strategije sažimanja. Metodički vidici 7 (7): 181‒198.

Драгићевић, Р. (2021). Питања српског језика и књижевности у основној школи, у Статус српског језика и књижевности у образовном систему, ур. М. Ковачевић (Београд: ЗУОВ): 13‒28. [Dragićević, R. (2021). Pitanja srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi, u Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu, ur. M. Kovačević (Beograd: ZUOV): 13‒28].

Erjavec, K. (2005). Media education: from concept to school practice, in Medijska pismenost i civilno društvo, ed. N. Zgrabljić Rotar (Sarajevo: Media centar): 77–106.

Hongxia, M., Jing L. (2021). An Innovative Method for Digital Media Education Based on Mobile Internet Technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning 16 (13): 68–81.

Odža, I., Mudrovčić, J. (2018). Metodički pristup obradi lektire u prvom razredu osnovne škole: izazovi za poticanje i razvijanje čitateljskih kompetencija. Metodički vidici 9: 145‒161.

Lambrou, М. (2011). Teaching non-literary stylistics, in Теаching Stylistics, ed. L. Jeffries, D. McIntire (Palgrave Macmillan): 200‒220.

Mertala, P. (2020). Misunderstanding Child-Centeredness: The Case of “Child 2.0” and Media Education. Journal of Media Literacy Education 12 (1): 26–41.

Mur, Dž. E. (2010). Kako pisati neknjiževne tekstove: priručnik za nastavnike i učenike. Beograd: Kreativni centar.

Програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (2017). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије 66 (10), од 14. 12. 2017. [Program nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2017). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije 66 (10), od 14. 12. 2017].

Програм наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (2018). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије 67 (16), од 17. 9. 2018. [Program nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2018). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije 67 (16), od 17. 9. 2018].

Програм наставе и учења за трећи разред основног васпитања и образовања (2019). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије 68 (5), од 25. 5. 2019. [Program nastave i učenja za treći razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja (2019). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije 68 (5), od 25. 5. 2019].

Програм наставе и учења за четврти разред основног васпитања и образовања (2019). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије 68 (11), од 15. 8. 2019. [Program nastave i učenja za četvrti razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja (2019). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije 68 (11), od 15. 8. 2019].

Radojčić, S., Bošković, D. (2017). Nelinearno čitanje i hipertekst. Pristupljeno 31. 3. 2022. URL: .

Ракоњац, Б. (2021). Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности. Београд: Креативни центар. [Rakonjac, B. (2021). Kreativne ideje za nastavu srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar].

Reiber-Kuijpers, M., Kral, M., & Meijer, P. (2021). Digital reading in a second or foreign language: A systematic literature review. Computers & Education, 163. Pristupljeno 21. 12. 2021. URL:

.

Shubitz, S. (2016). Craft Moves: Lesson Sets for Teaching Writing with Mentor Texts. Stenhouse Publishers.

Silić, J. (2006). Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.

Спасић, Ј. (2012). Извештај у настави српског језика. Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност 9 (1): 83–92. [Spasić, J. (2012). Izveštaj u nastavi srpskog jezika. Uzdanica: časopis za jezik, književnost, umetnost 9 (1): 83–92].

Спасић, Ј. (2012а). Вест у настави српског језика. Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност 9 (2): 35–47. [Spasić, J. (2012а). Vest u nastavi srpskog jezika. Uzdanica: časopis za jezik, književnost, umetnost 9 (2): 35–47].

Спасић, Ј. (2017). Диференцијалне језичко-стилске карактеристике новинског извештаја. Српски језик: студије српске и словенске 22: 609‒628. [Spasić, J. (2017). Diferencijalne jezičko-stilske karakteristike novinskog izveštaja. Srpski jezik: studije srpske i slovenske 22: 609‒628].

Спасић, Ј. (2019). Настава новинарске стилистике у светлу социологије медија. Социолошки преглед 53 (2): 577–595. [Spasić, J. (2019). Nastava novinarske stilistike u svetlu sociologije medija. Sociološki pregled 53 (2): 577–595].

Vuković, N. (2000). Putevi stilističke ideje. Podgorica: Univerzitet Crne Gore; Nikšić: Jasen.

Watson, G., Zyngier, S. (2007). Literature and Stylistics for Language Learners: Theory and Practice. Palgrave Macmillan.
Објављено
26. 12. 2022.
Како цитирати
SPASIĆ, Jelena Lj.. INFORMATIVNI TEKSTOVI U UDŽBENICIMA SRPSKOG JEZIKA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. Методички видици, [S.l.], v. 13, n. 13, p. 61-77, dec. 2022. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1976>. Датум приступа: 24 sep. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2022.13.61-77.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА