ДИДАКТИЧНОСТ ТЕКСТА И ИЛУСТРАЦИЈА У МАЛОМ ПРИНЦУ

  • Милица Ж. Јакшић

Сажетак

Рад се бави илустрацијама у роману Мали принц, њиховом везом са самим текстом и поукама које та корелација доноси. Истиче се битност Егзиперијевих цртежа за читање и разумевање дела. Цртежи су посебно корисни деци, јер она лакше и брже разумеју текст визуелним подстреком. Мали принц је ванвременска књига и свако ново читање доноси нове доживљаје. Изузетно је битно деци приближити ово дело, јер кроз лепршаве дијалоге, лепе реченице и цртеже могу много тога да доживе. Вишезначност Егзиперијевог дела, веза цртежа и текста, алегоријска прича приказани су у овом делу са циљем да се олакша анализа и да се ђацима дело приближи на другачији начин. Корелација у великој мери постоји у књижевности, треба је истражити и тако учинити анализу дела занимљивијом за ученике. Нове генерације захтевају другачији начин рада на часу − примена корелације и дидактичко тумачење слика и текста може довести до испуњења исхода предвиђених наставним планом и програмом.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Милица Ж. Јакшић

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Докторске студије методике наставе

Референце

Венијамин Благојевић, В. (2004). Подсетник намењен одраслим особама. Београд: Дерета. [Venijamin Blagojević, V. (2004). Podsetnik namenjen odraslim osobama. Beograd: Dereta].

Дамјанов, И. (2014). Однос вербалног и визуелног у књизи Још нам само але фале Љубивоја Ршумовића и Душана Петричића. Детињство 40/1: 33–39. [Damjanov, I. (2014). Odnos verbalnog i vizuelnog u knjizi Još nam samo ale fale Ljubivoja Ršumovića i Dušana Petričića. Detinjstvo God. 40/1: 33–39.].

Де Сент Егзипери, А. (1979). Мали принц. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства [De Sent Egziperi, A. (1979). Mali princ. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva].

Марјановић, В. (1996). Мој поглед. Београд: БМГ [Marjanović, V. (1996). Moj pogled. Beograd: BMG].

Милинковић, М. (2006). Страни писци за децу и младе. Чачак: Легенда [Milinković, M. (2006). Strani pisci za decu i mlade. Čačak: Legenda].

Мркаљ, З. (2010). Појам корелације у методици наставе. Методички видици 1: 47−55. [Mrkalj, Z. (2010). Pojam korelacije u metodici nastave. Metodički vidici 1: 47−55].

Поповић, З. (1979). Поговор, у де Сент Егзипери, А. Мали принц (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства): 113−116. [Popović, Z. (1979). Pogovor, u de Sent Egziperi, A. Mali princ (Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva): 113−116].

Радуловић, О. (2007). Библијски подтекст у роману Мали принц Антоана де Сент Егзиперија, у Речи са чистих усана: библијски подтекст модерне књижевности (Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије): 23−28. [Radulović, O. (2007). Biblijski podtekst u romanu Mali princ Antoana de Sent Egziperija, u Reči sa čistih usana: biblijski podtekst moderne književnosti (Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije): 23−28].

Станкић, М. (2016). Примена корелацијско-интеграцијског система у средњошколској настави српског језика и књижевности (у функцији побољшања постигнућа ученика на крају школске године). Докторска дисертација. Нови Сад: Филозофски факултет. [Stankić, M. (2016). Primena korelacijsko-integracijskog sistema u srednjoškolskoj nastavi srpskog jezika i književnisti (u funkciji poboljšanja postignuća učenika na kraju školske godine). Doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet].

Ћосић, Б. (1966). Пилот – песник, у де Сент Егзипери, А. Мали принц (Београд: Просвета): 5−12 [Ćosić, B. (1966). Pilot – pesnik, u de Sent Egziperi, A. Mali princ (Beograd: Prosveta): 5−12].

Higgins, J. (1960). The Little Prince: A Legacy. Elementary English Vol. 37, No. 8: 514−572. Pristupljeno 1. 8. 2020. URL:].

Слике преузете са сајта https://sinhro.rs/mali-princ-crtezi-antoana-de-sent-egziperija-foto/ и http://www.diogenpro.com/uploads/4/6/8/8/4688084/antoan_de_sent-egziperi-mali_princ.pdf. Приступљено 15. 1. 2019 [Slike preuzete sa sajta https://sinhro.rs/mali-princ-crtezi-antoana-de-sent-egziperija-foto/ i http://www.diogenpro.com/uploads/4/6/8/8/4688084/antoan_de_sent-egziperi-mali_princ.pdf. Pristupljeno 15. 1. 2019].
Објављено
20. 11. 2020.
Како цитирати
ЈАКШИЋ, Милица Ж.. ДИДАКТИЧНОСТ ТЕКСТА И ИЛУСТРАЦИЈА У МАЛОМ ПРИНЦУ. Методички видици, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 45-65, nov. 2020. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1931>. Датум приступа: 27 oct. 2021 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.45-65.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ