GETEOV KRALJ U TULI U NASTAVI NEMAČKOG JEZIKA: PRIMER DIDAKTIZACIJE KANONSKOG TEKSTA

  • Ivana S. Marinkov Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Doktorske studije jezika i književnosti

Сажетак

Prilikom uvođenja književnosti u nastavu nemačkog jezika, često se prednost daje savremenim tekstovima zbog njihove veće tematske, stilske i jezičke pristupačnosti u odnosu na kanonske tekstove. Bavljenje kanonskom književnošću, međutim, doprinosi sticanju kulturnih i istorijskih znanja, podstiče razvoj estetske kompetencije, kao i lični razvoj. Pomenuta književna dela poseduju izrazitu estetsku vrednost, obrađuju univerzalne teme i prikazuju bezvremene istine. Ovaj rad se bavi rezultatima istraživanja, sprovedenog među učenicima druge godine gimnazije „Svetozar Marković” u Novom Sadu, koji su učestvovali u oglednom času posvećenom obradi balade Kralj u Tuli (Der König in Thule) Johana Volfganga Getea, u kom je primenjen petofazni didaktički model Neve Šlibar. Cilj istraživanja je ispitivanje mogućnosti obrade teksta iz književnog kanona 18. veka u nastavi nemačkog jezika.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Beli-Genc, J. (2007). ”Tema i dilema: kanon”, u XVIII stoleće. VI: „nova viđenja”, ur. N. Grdinić (Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine): 90–106.
Kahl, J. (2002). ”Ein König zieht Bilanz Erworbener und erfahrener Reichtum: Philosophische Meditation zu einem Goethe- Gedicht”. Aufklärung und Kritik 2: 171–173.
Korff, H. A. (1958). Goethe: im Bildwandel seiner Lyrik. Bd. 1. Hanau/M: Werner Dausien.
Leubner, M., Saupe, A. and Richter, M. (2010). Literaturdidaktik. Berlin: Akademie Verlag.
Nastavni program za drugi strani jezik (2011). Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Pristupljeno 17.9.2016.
URL:
Neuner, G. and Hunfeld, H. (1998). Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts: eine Einführung. Berlin: Langenscheidt.
Paefgen, E. K. (2006). Einführung in die Literaturdidaktik. 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. Stuttgart, Weimar: Metzler.
Reich-Ranicki, M. (2001). ”Der Kanon. ” Pristupljeno 29.4.2018. URL:
Šlibar, N. (2011). Wie didaktisiere ich literarische Texte?: neue Maturatexte und viele andere im DaF-Unterricht. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Zobenica, N. and Pajić, I. (2013). ”Deutsche Gegenwartsliteratur im DaF-Unterricht in Serbien”, in Treffpunkte: Literatur, Sprache und Didaktik im deutsch-serbischen Dialog, ed. J. Beli-Göncz, I. Boose and B. Petronijević (Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren): 244–262.
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
MARINKOV, Ivana S.. GETEOV KRALJ U TULI U NASTAVI NEMAČKOG JEZIKA: PRIMER DIDAKTIZACIJE KANONSKOG TEKSTA. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 283-295, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1895>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.283-295.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА