KOMPENZATORNE STRATEGIJE U RAZVIJANJU JEZIČKE VEŠTINE SLUŠANJA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA – KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE

Главни садржај чланка

Bojana R. Crnogorac Stanišljević

Сажетак

Jezička veština slušanja sa razumevanjem podrazumeva procese koji iziskuju veliki mentalni napor. Ipak, razvijanje ove veštine kod učenikâ olakšano je upotrebom strategija za učenje stranog jezika, naročito kompenzatornih strategija. Stoga, ciljevi kvalitativnog istraživanja su: utvrditi da li su učenici upoznati sa kompenzatornim strategijama i doći do saznanja da li i kako ih učenici koriste prilikom rešavanja konkretnih zadataka slušanja sa razumevanjem. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 7 učenika šestog razreda osnovne škole sa naprednim znanjem engleskog jezika. Za prikupljanje podataka korišćen je intervju i protokol razmišljanja naglas. Podaci istraživanja analizirani su metodom analize sadržaja. Rezultati istraživanja pokazuju da učenici sa naprednim znanjem engleskog jezika koriste kompenzatorne strategije, ali da nemaju svesti o njima niti znanje o tome koliko im one mogu pomoći u savladavanju veštine slušanja. Pedagoške implikacije ovog rada odnosile bi se na obuku učenika kompenzatornim strategijama kako bi razvili veštinu slušanja sa razumevanjem.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Crnogorac Stanišljević, B. R. (2018). KOMPENZATORNE STRATEGIJE U RAZVIJANJU JEZIČKE VEŠTINE SLUŠANJA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA – KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE. Методички видици, 9(9), 249–264. https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.249-264
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА

Референце

Attia, A. E. S. (2002). The effect of a strategy-based instruction programme on developing EFL listening comprehension skills. Doctoral thesis. University of Warwick. Pristupljeno 15.8.2015.
URL:
Anderson, A. & Lynch, T. (1988). Listening. Oxford: Oxford University Press.
Bacon, S. M. (1992). ”The relationship between gender, comprehension, processing strategies, and cognitive and affective response in foreign language listening”. Thе modern language journal 76 (2): 160‒178.
Brown, S. (2006). Teaching Listening. Cambridge: Cambridge University Press.
Buck, G. (2001). Accessing Listening. Cambridge: Cambridge University Press.
Chen, Y. (2005). ”Barriers to Aquiring Listening Strategies for EFL Learners and Their Pedagogical Implications”. TESL-EJ 8(4): 1‒20.
Ćirković-Miladinović, I. (2012). ”Primena afektivnih strategija za učenje stranog jezika na nematičnim fakultetima”, u Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika, ur. B. Radić-Bojanić (Novi Sad: Filozofski fakultet): 73‒90.
Dignen, S., Watkins, E. & Mare, de la C. (2011). English Plus, Teacher’s Book 3. Oxford: Oxford University Press.
Flowerdew, J. & Miller, L. (2005). Second Language Listening: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Ghoneim, M. (2013). ”The Listening Comprehension Strategies Used by College Students to Cope with the Aural problems in EFL Classes: An Analytical Study”. English Language Teaching 6, 2: 100‒112.
Goh, C. (1997). ”Metacognitive awareness and second language listeners”. ELT Journal 51 (4): 361‒369.
Goh, C. (2002). ”Exploring listening comprehension tactics and their interaction
patterns”. System 30 (2): 185‒206.
Knežević, Lj. (2012). „Kognitivne i metakognitivne strategije u funkciji bolje organizacije usmenih izlaganja studenata”, u Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika, ur. B. Radić-Bojanić (Novi Sad: Filozofski fakultet): 59–72.
Liu, H. (2008). ”A Study of the Interrelationship between Listening Strategy Use, Listening Proficiency and Learning Style”. ARECLS 8: 84–104.
Mendelsohn, D. J. (1984). ”There ARE strategies for listening”. TEAL Ocassional Papers 8: 63–76.
Mendelsohn, D. J. (1994). Learning to listen: A strategy-based approach for the second-language learner. San Diego: Dominie Press.
Mendelsohn, D. J. (1995). ”Applying learning strategies in the second/foreign language listening comprehension lesson”, in A guide for the teaching of second language listening, ed. D. J. Mendelsohn & J. Rubin (San Diego: Dominie Press): 186–221.
Mićić, S., Čajka, Z. (2013). ”Listening Strategies in Language Learning and Their Teaching Practice in Serbia”. Nasleđe 25: 147–159.
Murphy, J. M. (1985). An investigation into the Listening Strategies of ESL College Students. Unpublished doctoral dissertation. New York: Columbia University.
Pristupljeno 20.8.2015.
URL:
O’Malley, J. M., & A. U. Chamot. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House/Harper & Row.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Pavičić Takač, V. (2008). Vocabulary Learning and Foreign Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.
Radić-Bojanić, B. (2012). ”Upotreba društvenih strategija u usvajanju metaforičkog vokabulara engleskog jezika”, u Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika, ur. B. Radić-Bojanić (Novi Sad: Filozofski fakultet): 91–102.
Radić-Bojanić, B. (2013). Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Rubin, J. (1994). ”A Review of Second Language Listening Comprehension Research”. The Modern Language Journal 78(2): 199–221.
Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovne škole (2014). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 5/2008, 3/2011 – dr. pravilnik, 1/2013 i 5/2014.
Someren, van M. W., Barnard, Y. F., Sandberg, J. A. C. (1994). The think aloud method. A practical guide to modelling cognitive processes. London: Academic Press.
Topalov, Ј. (2012). ”Strategije čitanja na engleskom jeziku kod studenata – kvantitativna analiza”, u Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika, ur. B. Radić-Bojanić (Novi Sad: Filozofski fakultet): 27–40.
Vandergrift, L. (1997). ”The strategies of second language (French) listeners”. Foreign Language annals 30 (3): 387–409.
Vandergrift, L. (2003). ”Orchestrating strategy use: Toward a model of the skilled
second language listener”. Language learning 53 (4): 463–496.
Votls, I. (2012). ”Strategija samoregulacije u razvoju veštine pisanja”, u Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika, ur. B. Radić-Bojanić (Novi Sad: Filozofski fakultet): 41–58.