НАСТАВНИКОВ САЈТ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

  • Жељко С. Тешић

Сажетак

Рад проблематизује примену информационо-комуникационих технологија у настави српског језика и књижевности, а нарочито се осврће на могућности коришћења едукативног сајта чији је аутор (креатор) сам наставник. Указује се на предности оваквог приступа настави уз истицање сајта као помоћног средства које би требало да унапреди савремену наставу српског језика и књижевности. Наводе се примери примене наставниковог сајта у различитим областима које обухвата предмет Српски језик, у наставним и ваннаставним активностима, као и приликом припреме ученика за завршне испите. Учињен је посебан осврт на припрему ученика за анализу књижевних текстова уз помоћ наставниковог сајта, као и на могућности које се тичу обраде садржаја из граматике и правописа.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Жељко С. Тешић

Универзитет у Београду
Филолошки факултет – докторске студије, модул Српска књижевност
Београд

Основна школа „Лазар Саватић“
Земун

Референце

Маринковић, С. (1994). Методика креативне наставе српског језика и књижевности. Београд: Креативни центар. [Marinković, S. (1994). Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar.]
Мркаљ, З. (2010). Планирање у настави. Београд: Klett. [Mrkalj, Z. (2010). Planiranje u nastavi. Beograd: Klett.]
Николић, М. (1988). Методика наставе српскохрватског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Nikolić, M. (1988). Metodika nastave srpskohrvatskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Павловић, М. (2004). “Дидактичко-методичке вредности и васпитне могућности савремене информатичке технологије у настави и образовању (у предметним областима књижевности, језика и друштвених наука)“. Школски час 1: 54–64. [Pavlović, M. (2004). “Didaktičko-metodičke vrednosti i vaspitne mogućnosti savremene informatičke tehnologije u nastavi i obrazovanju (u predmetnim oblastima književnosti, jezika i društvenih nauka)“. Školski čas 1: 54–64.]
Rendulić, D. I. (2014). ITdesk.info – projekat računarske e-edukacije sa slobodnim pristupom – Priručnik za digitalnu pismenost. Zagreb: Otvoreno društvo za razmenu ideja.
Живковић, В. (2007). “Видови функционисања литерарне секције“. Школски час 3/4: 52–58. [Živković, V. (2007). “Vidovi funkcionisanja literarne sekcije“. Školski čas 3/4: 52–58.]
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ТЕШИЋ, Жељко С.. НАСТАВНИКОВ САЈТ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 235-251, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1833>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.235-251.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ