УПОТРЕБA СТРИПА У ОБРАДИ ИСТОРИЈСКИХ САДРЖАЈА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

  • Александра Р. Трбојевић

Сажетак

Полазиште рада представљају ауторски ставови према којима настава у којој се усвајају историјски садржаји треба да афирмише активан приступ ученика и значајно повећање коришћења историјских извора. Подржавају се методичка разматрања према којима је за увођење ученика у комплексан проблем схаватања и тумачења далеке прошлости неопходна њихова замисао којом настоје да схвате и изразе шта значе и представљају историјски догађаји, појаве и процеси. Указује се да замисао о историјским збивањима успешно може подстаћи визуализација градива, те се решењем назначава синхронизовање текста и слике у облику стрипа. Дат је краћи преглед развоја стрипа и његове едукативне улоге, и истакнута могућност укључивања приче у сликама у наставу предмета Природа и друштво. У апликативном делу презентован је пример стрипа за наставну тему Знаменити људи нашег краја (трећи разред).

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Александра Р. Трбојевић

Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет
Сомбор

Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ТРБОЈЕВИЋ, Александра Р.. УПОТРЕБA СТРИПА У ОБРАДИ ИСТОРИЈСКИХ САДРЖАЈА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 65-88, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1824>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.65-88.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА