ЕДУКАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ

  • Соња Р. Јанков

Сажетак

Рад се фокусира на нужност континуираног педагошког рада и оснивање едукативног центра за све узрасте у оквиру музеја савремене уметности који данас у свету имају значајан статус за развој градова у којима се налазе. С обзиром на то да савремена уметност није део школских програма, како је то случај са историјом, природом и техником, музеји савремене уметности су места где она треба да је приступачна и разумљива посетиоцима свих узраста. Рад даје приказ педагошких пракси одабраног броја музеја савремене уметности у свету, затим анализира рад са посетиоцима у Музеју савремене уметности Војводине (МСУВ) у периоду од 2012. до 2015. и коначно даје предлоге за побољшање овог сегмента рада Музеја, имајући у виду значај који ова институција има за промовисање савремене уметности у Србији.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Соња Р. Јанков

Музеј савремене уметности Војводине
Нови Сад

Референце

Balmas, P. (2010). „Mapa muzeja savremene umetnosti“, u Muzeji koji privlače pažnju, ur. A. Bonito Oliva (Beograd: Clio): 183–264.
Frejzer, A. (2013). „Nije li ovo divno mesto? (Obilazak Gugenhajmovog muzeja u Bilbau)“, u Savremena umetnost i muzej: kritika političke ekonomije umetnosti, ur. J. Stojanović (Beograd: Muzej savremene umetnosti): 209–241.
Јовановић, М. (1994). Музеологија и заштита споменика културе. Београд: Филозофски факултет. [Jovanović, M. (1994). Muzeologija i zaštita spomenika kulture. Beograd: Filozofski fakultet.]
Лукач, А. (2012). „Седам питања савремене музеологије“. ICOM Србија 2: 12–18. [Lukač, A. (2012). „Sedam pitanja savremene muzeologije“. ICOM Srbija 2: 12–18.]
Панић, А. (2011). „Уметност бављења публиком“. ICOM Србија 1 (тема броја: Едукација у музејима): 31–33. [Panić, A. (2011). „Umetnost bavljenja publikom“. ICOM Srbija 1 (tema broja: Edukacija u muzejima): 31–33.]
Поповић, У. (2011). „Учење унутар интердисциплинарног контекста: Витни музеј америчке уметности у Њујорку – одељење едукације“. ICOM Србија 1: 21–22. [Popović, U. (2011). „Učenje unutar interdisciplinarnog konteksta: Vitni muzej američke umetnosti u Njujorku – odeljenje edukacije“. ICOM Srbija 1: 21–22.]
Пул, Н. (2012). „Релевантност, агенција, проток”. ICOM Србија, 2: 6–9. [Pul, N. (2012). „Relevantnost, agencija, protok”. ICOM Srbija, 2: 6–9.]
Smit, T. (2013). „Bilbao efekat: kultura kao industrija“, u Savremena umetnost i muzej: kritika političke ekonomije umetnosti, ur. J. Stojanović (Beograd: Muzej savremene umetnosti): 245–269.
Stojanović, J. (2013). Savremena umetnost i muzej: kritika političke ekonomije umetnosti. Beograd: Muzej savremene umetnosti.
Subotić, I. (2005). „Stvoriti i voleti publiku“, u Muzej i publika, ur. K. Žilber (Beograd: Clio, Muzejsko društvo Srbije): 5–32.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ЈАНКОВ, Соња Р.. ЕДУКАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 47-63, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1823>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.47-63.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА