O МЕСТУ ИСТОРИЈСКИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ ДИСЦИПЛИНА У СИСТЕМУ СТУДИЈА ФИЛОЛОГИЈЕ (РУСИСТИКЕ)

  • Слободанка В. Перкучин Филозофски факултет – Русистика, Нови Сад

Сажетак

Рад се бави одређивањем места дијахронијских дисциплина у систему русистичких студија, што подразумева научно-теоријскo дефинисање места датих предмета у општој структури русистичког образовања у Србији и Црној Гори, као и сагледавање валидности остварених корелативних веза у актуелној пракси као предуслова оптимизације наставе и остварења опших финалних циљева на студијама русистике.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ПЕРКУЧИН, Слободанка В.. O МЕСТУ ИСТОРИЈСКИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ ДИСЦИПЛИНА У СИСТЕМУ СТУДИЈА ФИЛОЛОГИЈЕ (РУСИСТИКЕ). Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 96-102, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/773>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.96-102.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

Високошколска дидактика, методика наставе руског језика, дијахронијске дисциплине, филолошке (русистичке) студије, хоризонтална и вертикална корелација, оптимизација наставе